PHAN RANG RỰC RỞ CỜ VÀNG

BẢN TIN SỐ 2

Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!!!
Hận thù đằng đằng: biên thùy rung chuyển!
Nghe lừng non sông rền vang tiếng vó câu...
Gây oán nghìn thu!

Toàn dân Tiên - Long: sơn hà nguy biến!!!
Nào người hào hùng: nên hòa hay chiến?
Diên Hồng tâu lên cùng minh chúa báo ân:
hỡi đâu tứ dân?!!

Kìa vừng hồng bừng chiếu trên đỉnh núi
Ôi, Thăng Long... khói kinh kỳ phơi phới...
Loa vang vang, tiếng loa truyền bốn phương
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đời

Thề chung một lòng: gìn non nước, yêu quê hương!
Giống anh hùng nêu cao chí lớn!
Giống anh hùng theo tiếng quốc hồn!
Đi phen này, lòng mong tâu lên long nhan:
Dòng Lạc Hồng xin thề liều thân! Liều thân!

Đường còn dài,
Hờn vương trên quan tái.
Xa xa trông: áng mây đầu non đoài...

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đạp thành trì, toan xéo giày lăng miếu
Nhìn bao quân Thát lấn xâm tràn nước ta
Ôi, sông núi nhà... ngàn tiếng muôn dân kêu la!!!

(Hỏi) Trước nhục nước, nên-hòa hay nên-chiến?
(Đáp) Quyết chiến!

(Hỏi) Trước nhục nước, nên-hòa hay nên-chiến?
(Đáp) Quyết chiến!

Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà
Nối chí bao hùng anh!

(Hỏi) Thế nước yếu, lấy gì lo chiến chinh?
(Đáp) Hy sinh!

(Hỏi) Thế nước yếu, lấy gì lo chiến chinh?
(Đáp) Hy sinh!

Thề liều thân
cho sông núi.
Muôn năm lừng uy!


Tin Ninh Thuận: Cuộc chiến đấu đường phố chống côn an cơ động của ngụy quyền từ Hà Nội kéo vào đã kết thúc thắng lợi. Cựu Thiếu úy Quân lực VNCH, năm nay tuổi ngoài 60 mà vẫn còn hăng hái, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm xung kích truy kích tàn dư côn an cơ động tháo chạy về phía rừng núi Trường sơn.
Bên ngoài Tỉnh lỵ Phan Rang, các cựu quân nhân QLVNCH hiệp cùng sĩ quân Tỉnh đội vc hồi chánh, tổ chức nghĩa quân thành các đơn vị tác chiến, trấn giữ các cao điểm chung quanh Thành phố anh hùng Phan Rang, bố phòng trận địa phòng ngự chống đại quân chủ lực vc tấn công.
Nơi nội thành, đồng bào Phan Rang, Phan Rí Chàm, Phan Rí Cửa vui mừng biểu dương khí thế, rợp trời rực rở ngọn cờ vàng Quốc gia như rừng hoa mai nở rộ lúc xuân về.
Phen nầy dân Ninh Thuận quyết lòng tái hiện lịch sử Dân tộc:
Mùa xuân Kỷ Dậu, Đại đế Quang Trung hành quân thần tốc nhập Thăng Long
Gò Đống Đa bức Sầm Nghi Đống tự treo cổ
Đồn Hà Hồi tiếng trống dục toàn quân diệt địch
Ngày mùng năm tiến nhập Thăng Long
Tôn Sĩ Nghị kinh hồn, bạc vía
Không kịp đội mũ mang hia
Thót lưng ngựa, vượt cầu treo sông Hồng đào tẩu
Việt gian Lê Chiêu Thống lếch thếch chạy theo chủ tàu
Thăng Long rực cờ vàng chiến thắng huy hoàng xuân Kỷ Dậu

Ngày bao hùng binh tiến lên
Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành.
Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành.

Đi là đi chiến đấu
Đi là đi chiến thắng
Đi là mang mối thù thiên thu.
Đi là đi chiến đấu
Đi là đi chiến thắng
Bước lên đây người Việt Nam.

Kèn vang theo tiếng chân đang rồn rập xa xa
Tiếng gào thiết tha.
Ngàn lời chính khí đưa
Ầm ầm tiếng thét hoà
Rầm rầm tiếng súng sa trường xa.

Hồn say khi máu xương rơi tràn đầy, ngập biên khu
Oán thù khắp nơi.
Từng bụi lốc cuốn rơi
Từng giọt máu sáng ngời
Một đường kiếm thép oai hùng đưa.

( Hảng tin vịt ĐLBC tường trình )
Nguyễn Nhơn