CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Cụ Bà Phùng Ngọc Duy, Khuê Danh Phạm Thị Hảo [Arlington, Virginia] [GR1]

CƠ SỞ VIỆT THỨC KÍNH PHÂN ƯU
2014 APR 30 PHAT 3OO
Cụ Bà Phùng Ngọc Duy, Dược Sĩ [Strasbourg, France]
Khuê Danh Phạm Thị Hảo,
Dược Sĩ [ĐH Saigon & University of Michigan]
[Thứ Nữ của Học Giả Phạm Quỳnh]
Nguyên Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Thiện Chí, Sàigòn, Việt NamNguyên Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Quốc Tế, Sàigòn, Việt Nam
Sau 1975, Cư Ngụ tại Washington, DC
& Arlington, Viginia, USA

Mệnh Chung lúc 8:15 sáng ngày 28 April 2014tại Manor Care, Arlington, VAHưởng thọ 96 tuổi

NGUYỆN XIN HƯƠNG LING CỤ BÀ
SỚM TIÊU DIÊU CÕI AN LẠC.
2014 APR 30 Cáo phó - Cụ Bà Phùng Ngọc Duy 640
CƠ SỞ VIỆT THỨC KÍNH PHÂN ƯU