thơ lưu nguyễn đạt: HIẾM CỜ

2014 MAR 21 CỜ TA. BB300

HIẾM CỜ

lá cờ của nước của dân

nhưng khi đã chết thì dân chẳng cờ
cho nên đừng hỏi đừng chờ
đừng xin phủ ấm đừng mơ có ngày
lá cờ bao bọc thân gầy
là niềm hãnh diện tràn đầy tâm can
là màu sắc của da vàng
là dòng máu chảy ba hàng đỏ son
là tình nghĩa tử xoáy mòn
là đau đớn cả không còn phân chia
lá cờ đặc biệt trước kia 
nằm trong đáy ngực chia lìa dân oan 
là màu chung thủy ngỡ ngàng
quê hương ta đó cũng nằm trong ta
cho nên ta có cờ ta 
có không gian việt hương sa đáy hồn
hiếm cờ kích thước nhân ngôn
hiếm lời tử tế hiếm tôn thờ người 
lá cờ ta đó vợi vời
hoàng hôn lịch sử chưa rời tâm ta
lá cờ đó vẫn trong tavà không ai cấm dân ta phủ cờ
Lưu Nguyễn Đạt
Đất Trinh, March 21, 2014