THÁNG TƯ BUỒN, NGỒI CHỬI

Tháng tư buồn sắp tới
Ngồi buồn nói láo chơi
Xã nghĩa là cái giống gì?
Nó giống như chuyện cổ tích, thần tiên
Chỉ để kể cho trẻ thơ nghe
Và để cho… bọn cu li việt cọng huyên truyền
Xu mị bọn tiểu yêu và người dân Việt tội nghiệp!
Và…bọn ngụy trí thức xạo ke


Hồi sinh thời nhà văn Xuân Vũ
Khi rời Trường Sơn về hồi chánh
Viết quyển ” Đường đi không bao giờ tới ”
Thật ra là nó có tới
Ba mươi tháng tư bảy lăm nó tới
Phỏng dái hai hòn cả Miền Nam
” Kể từ ngày các ” bác ” dzô đây
Tài sản cửa nhà không cánh mà bay
Má mất vì bạo bệnh
Đâu còn gì để bán? Chỉ còn thân cháu đây!
Tuổi mười sáu thân thể trơ gầy
Mà cũng phải đem đi bán
Mỗi ngày đong gạo khoảng một tô ”

Mười sáu tấn vàng tài sản Miền Nam
Chúng cướp đem về Hà lội
Chia chác nhau mỗi thắng mấy trăm ký
Đem đi tẩu tán khắp thế giái
Thế giái đại đồng tư bản ĐỎ
Miệng chúng hô ” vô sản chính chiên”

Đổ mười bọn trí gian hải ngoại
Và bọn trí sản kách miệng trong nước
Chúng hô hào hòa hiệp hòa khí
Hiệp tác với trùm việt cọng phản tỉnh, tiến bộ
Cải sửa, đổi mới chế độ cu li việt cọng
Để tránh ” Đổ máu – Tàn phá ”
Máu là máu của ai?
Là máu của anh hùng tử sĩ
Chớ đâu phải máu bợn nhơ của phường bán nước
Tài sản là của ai?
Là của người dân Việt
Chớ đâu phải của ông của cha gì của phường vc đạo tặc

Muốn có Tự do và Dân chủ
Phải hy sinh xương màu
Như 250,000 hồn tử sĩ gió ù ù thổi Miền Nam ngày trước
Như trí thức, văn nghệ sĩ và tuổi trẻ Ukraine yêu nước ngày nay
Mới diệt được sói lang việt cọng

Đù má bọn việt gian việt cọng giả danh trí thức
Nõ mồm ngâm luân lý Đồ Chiểu, Lục Vân Tiên
” Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái ta là phận trai ”
Chúng nó hèn bèn ra vẻ chính chiên
Giở giọng đạo đức bà tú để
Thương dân mến nước cái mẹ rượt gì
Bọn làm chánh trị hoạt đầu cải lương cải cách
Chỉ biết bưng bô việt cọng tìm danh lợi
Chỉ là bọn theo đóm ăn tàn mà nói giọng cầu cao
” Tranh đấu có tổ chức, cương lĩnh, sách lược ”
Rõ là đồ nói láo xạo ke cho qua tang lề

Chửi mệt quá rồi xin dừng lại ở đâyTháng tư buồn, ngồi chửi
Nguyễn Nhơn