Táo Quân Sớ


A lô Ngọc Hoàng
Thần đang trước cổng
Hôm nay kiệu võng
Bay đến thiên đình
Diện kiến tường trình
Thanh minh báo cáo.


(Tùng...tùng...tùng...xèng)

Thần là Thần Táo
Ở báo lề dân
Năm cũ qua dần
Nghinh tân năm mới.

Năm qua hạ giới
Phơi phới thanh bình
Riêng Việt Nam mình
Xin trình ngài biết
Năm nay nước Việt
Vào ghế nhân quyền
Nhưng những chuyện phiền
Vẫn không thay đổi
Công an bỉ ổi
Đánh đập dân oan
Ngay tại Sài Gòn
Cũng như Hà Nội
Đảng cho là tội
Lập hội lập hè
Bắt để răn đe
Những phe dân chủ

Đảng cấm tập tụ
Giảng dụ nhân quyền
Nhà nước ưu tiên
Nhân viên lá chắn
Côn an được bắn
Vào đám dân đen

Một nhà nước hèn
Cúi đầu quì lạy
Thấy thiệt là bậy
Thần nghĩ không ra!

Thâm chí Hoàng Sa
Ghi công tưởng niệm
"Lịnh bên" cấm yểm
Đảng cũng nghe theo!.

Đất nước vẫn nghèo
Nợ nần chồng chất
Công ty đói meo
Nên đành sập tiệm...

Thần không giấu diếm
Một bốn đầu năm
Quánh nhau rầm rầm
Giữa hai băng đảng
Khai màn vụ án
Chí Dũng họ Dương
Khai ở công đường
Ra tên Qúy Ngọ...

Đám quí tộc đỏ
Phen này teo..."chim"
Thằng nào thằng nấy
Lo thủ lặng im

Thần xin báo thêm
Đầu năm Thủ tướng
Thông điệp...định hướng
Dân chủ triển khai
Phải tránh độc tài
Đổi thay thể chế
Diễn văn bị ế
Nhiều kẻ khinh khi.

Dũng cứ làm đi
Đừng ngồi nói nữa
Dân kiếm từng bữa
Hơi sức đâu nghe!

Mùa này tàu ghe
không đi đánh bắt
Bởi lịnh của giặc
Cấm đến biển Đông
Ai đến sẽ còng
Tịch thu tài sản
Nước Phi không ngán
Còn đảng thì teo
Đành phải tuân theo
Kẻo không mất chức!.

Năm Tỵ khổ cực
Năm Ngọ chắc nghèo
Cũng sẽ đói meo
Vì quân tham nhũng
Kinh tế thâm thủng
Đè cổ dân ra
để mà trả nợ...

Dân giờ bớt sợ
Xuống phố biểu tình
Côn đồ luôn rình
Dùi cui đánh đập
Côn an thì mập
Dâm ốm cò ma
Mất cửa mất nhà
Cũng vì quan lấy
Quan tham làm bậy
Thì chẳng vô tù
Bởi có ô dù
Bao che cướp cạn

Thiệt là đại nạn
Một tròng hai ách
Dân sẽ chết sạch
Khổ ải lầm than...

Muôn tâu Ngọc Hoàng
Thần xin báo cáo
Tình trạng bát nháo
Ở dưới trần gian
Mong Ngài đôi hàng
Phê cho đảng tiệt
Cứu lê dân Việt
Thoát cảnh đọa đày...

Thần bái bai đây.


Thần Táo Nguyên Thạch