Áo rụng xuống cầu

Trúc xinh, trúc mọc đầu làng
Áo ai trắng quá in ngang Sông Cầu
Về đâu
Áo trắng về đâu?
Đi ngang chi để Sông Cầu nhớ thương?
Thương quá là thương... ôi áo rụng xuống cầu. (*)


Trúc xinh, bóng tỏa trước nhà
Gởi cô áo trắng chút quà tương tư
Áo xinh quyện tuổi đôi mươi
Chân cầu đợi mãi một người tôi thương 
Thương quá là thương... ôi áo rụng xuống cầu.

Trúc xinh, trúc mọc bên cầu
Để ai ngơ ngẩng mãi câu ân tình
Hôm nay thơ thẩn một mình
Ơi cô áo trắng, mối tình luyến thương 
Thương quá là thương... ôi áo rụng xuống cầu. 


Trúc xinh, trúc mọc bên ao
Ơi cô áo trắng, dạt dào mến yêu
Xa quê nhớ lắm những chiều
Áo trắng đã khuất, tiêu điều tiếc thương 
Thương quá là thương... ôi áo rụng xuống cầu… 
 
Nguyên Thạch
------------------

(*) Trăng rung xuống cầu - Hoàng Thi Thơ.