THƯ NGỎ NGÔ MINH HẰNG gởi Bs. TÔN THẤT SƠN

Thưa Bs.Tôn Thất Sơn,

Năm 2008 bất đắc dĩ phải viết thư cho Bs, Nmh đã nghĩ đó là lá thư đầu và cũng là thư cuối. Nhưng dù Nmh chẳng đả động chi đến Bs. mà Bs. vẫn "thân ái" nói sau lưng Nmh nên hôm nay Nmh buộc lòng viết đôi lời đáp lễ.

Từ ngày gia nhập DĐ internet đến nay, Ngô Minh Hằng chỉ có mục đích duy nhất là gởi thơ mong chia sẻ với quí vị yêu thơ và yêu nước mà KHÔNG HỀ GÂY HẤN, KHÍCH BÁC, KIẾM CHUYỆN VỚI AI. Tuy vậy, trong gần 20 năm sinh hoạt trên DĐ, có vài lần Nmh BUỘC LÒNG PHẢI LÊN TIẾNG ĐỂ TỰ VỆ VÌ Nmh BỊ NHỮNG KẺ KHÔNG LƯƠNG THIỆN NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI, VU OAN ĐÁNH PHÁ, TRONG ĐÓ CÓ Bs. Tôn Thất Sơn. .
  
Thưa Bs Tôn Thất Sơn,

Đây là lần THỨ BA Bs. nói đến tên Nmh với luận điệu bịa đặt, lật lọng, xuyên tạc đầy ác ý. Từ năm 2008 Nmh đã KHÔNG nhắc đến tên Bs nữa, dù trước đó Nmh đã biệt đãi Bs là trong cả hai lần Bs. viết email hỏi mua sách thì cả hai lần Nmh đều tặng không cả sách và cước phí gởi ra nước ngoài.

 Để đáp lại sự biệt đãi và quí mến đó, Bs. vu khống, nói xấu Nmh và đến BA lần.

Lần THỨ NHỨT, NĂM 2008, khi viết trả lời ông CuVanTo nào đó, Bs. gởi đi nhiều DĐ nhưng là những DĐ Nmh không tham dự.  Bs. là một người công chính mà khi viết về Nmh, Bs. lại không muốn Nmh biết về lá thư ấy là sao?. Vì trong thư, Bs. viết:  

         
"Thi si~Ngo^Minh Ha(`ngla`nha`tho+ cho^'ng VC, nhu+ng kho^ng co' nghi~a la`ba`a^'y100% tha'nh thie^.n ,ma` co' the^? vi`mo^.t ly' do tha^`m ki'n na`o d-o', trong lu'c thie^'uke^`m che^' ,d-a~ la`md-ie^`u qu'a te^. ha.i cu?a mo^.t con ngu+o+`i vo+'i con ngu+o+`i ba(`ng ca'ch d-a(.td-ie^`u va`vu oan cho ba`Hoa Hoa`ng Lan !? . "

Bs. Đã rất khôn khéo và nhập nhằng đặt “DẤU HỎI” sau câu vu tội cho Nmh.

Khi thi sĩ Hoàng Ngọc Văn đọc thư, Ông bất bình, nói lời công đạo thì trong thư trả lời, lần THỨ HA, IBs. viết về Nmh như sau:

"Ca'i email '' be^u xa^'u '' HHL na`y to^i d-o.c ca'ch d-a^y 2-3 na(m chi d-o',  do thi si~NMH chuye^?n le^n lie^n ma.ng,"

Ngày đó, thi sĩ HNV và Nmh yêu cầu Bs. trưng ra lý do thầm kín  và những bằng chứng là Nmh đã đặt điều vu oan cho bà nhà văn của Bs. như Bs. đã khăng khăng buộc tội. Nhưng bao năm qua, Bs không trưng ra được bằng chứng nào mà vẫn tiếp tục luận điệu la làng rằng Tăng Sâm Giết Người để cố ý bôi bẩn Nmh.   Nếu Bs không trưng ra được bằng chứng xấu xa mà Bs. buộc thắt vào Nmh  thì xin lỗi Bs, Nmh phải nói thẳng là Bs cũng thuộc loại ăn gian nói dối, ngậm máu phun người, không lương thiện, đáng chê trách.

LẦN THỨ BA, Bs lại bịa chuyện nói xấu Nmh và nói lén.  Bs gởi thư cho "Quí vị quan tâm" và cho hai người để nói về một người không có mặt là Nmh như sau: 

“Thưa thi sĩ Hồ Công Tâm, dù biết tư cách cá nhân thi sĩ NMH từ nhiều năm, song là một người '' làm thơ chống VC'' nổi danh được nhiều người ngưỡng mộ, nên TTS này đâu dám vọng động đụng đến Thần Tượng, mà hồi đó chỉ muốn viết ra sự thật.”
Thưa Bs,Tôn Thất Sơn,  tư cách của Nmh ra sao và tư cách của Bs. thế nào thì qua những việc làm của Nmh, qua những email này của Bs, Nmh không cần phải bình luận thêm vì những vị có lòng công bằng, ai cũng nhìn ra. Bs. đừng nên vu rằng Nmh nổi cơn thịnh nộ với Bs. mà Bs. Nên tự trách chính Bs. là đã vì lẽ gì mà phải bán rẻ lương tâm để vu gian cho Nmh nhiều thứ. Nmh không hề quen biết những vị mà Bs. nhắc tên trong email. Nmh không hề đặt điều vu oan bôi xấu kẻ nào. Nmh cũng chẳng xúi ai làm hại ai. TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU BS. NÓI VỀ NMH ĐÓ ĐỀU LÀ BỊA ĐẶT,ĐỀU LÀ VU KHỐNG VÀ VÔ CÙNG ÁC ĐỘC.  NGƯỢC LẠI, CHÍNH NMH LÀ NẠN NHÂN, LÀ NGƯỜI BỊ NHỮNG KẺ ÁC VU OAN, ĐẶT ĐIỀU, BÔI BẨN TỪ NĂM NÀY QUA NĂM KHÁC MÀ BS. LÀ MỘT TÊN A DUA, CỐ TÌNH GÓP TAY VỚI HỌ.

Nmh xin thành thật khuyên Bs. một điều, tư cách của một người không ai khác bôi bẩn được mà chỉ có chính họ mới bôi bẩn được họ mà thôi. Bs. là người có học, đừng tự bôi bẩn chính mình bằng NGHE THEO NHỮNG LỜI XÚI DẠI để nói những lời vu cáo gian manh, ngậm máu phun NMH như thế, vì điều Bs làm chỉ bẩn và hại chính Bs. mà thôi.

Sau lá thư này, nếu Bs. không nghe lời khuyên của Nmh để tập làm người lương thiện mà Bs. có viết thêm hàng trăm, hàng ngàn email như Bs. đã viết về Nmh thì không đáng cho Nmh quan tâm vì thưa Bs, Nmh viết cho Bs. thế này là qúa đủ.

Cầu chúc Bs. được thấm nhuần ơn lành của Đấng Tối Cao để sớm trở thành người lương hảo.

Ngô Minh Hằng

Đính kèm Emails làm bằng chứng:
1- thư  2008/4/5  Bs, TTS trả lời ông Cu Van To
2- thư thi sĩ Hoàng Ngọc Văn gởi Bs. TTS.tháng 4/16/2008
3- thư Bs, TTS viết tháng 4/17/2008 trả lời Thi sĩ Hoàng Ngọc Văn.
4- thư mới nhất December 20, 2013, Bs. TTS nói lén Nmh.
5- thư ngỏ Nmh gởi Bs. TTS năm 2008.
6- Dù Bs. TTS nói gian, nói xấu về tư cách của Nmh, nhưng Nmh không  bàn luận về tư cách của Bs mà chỉ  gom lại một số ý kiến đã đăng trên DĐ  nhận xét về tư cách của Bs, để giúp Bs soi lại chính mình.

Email 1
--------- Forwarded message ----------
From: Ton That Son <
lang.vuon@yahoo.com>
Date: 2008/4/5
Subject: [Nuoc_VIET] Ton That Son ki'nh gu+?i d-a.i die^.n VTCC : O^. CU VANTO
To: 
DienDanCongLuan@yahoogroups.comHoiNghi@yahoogroups.comNuoc_VIET@yahoogroups.comDANTOCVIET@yahoogroups.comDienDanBaoChi@yahoogroups.comDienDanChinhTri@yahoogroups.comThaoluan9@yahoogroups.com
Cc: Tran Nam Binh <t_nambinh@yahoo.com>, vietmarketing <vietmarketing2@eol.ca>
Thu+a O^ng CU VAN TO,

1.Tha`nh tha^.t ca'm o+n O^ng d-a~cho to^i mo^.t ba`i ho.c d-e^? suy nga^~m .

2.Thu+a O^ng, trong sinh hoa.t die^~n d-a`n 5-6 na(m nay, to^i tha^'y d-ie^`u gi`kho^ng d-u'ng vo+'i lu+o+ng ta^m mi`nh ,hay '' xi'a '' vo^. Nhu+ O^ng tha^'y, to^i thu+o+`ng bi. xi? va? nhu.c ma. d-u? d-ie^`u .

To^i tu+. nhu? : khi la`m chuye^.n '' bao d-o^`ng '', bi. la(ng  nhu.c la`chuye^.n bi`nh thu+o+`ng, co`n ne^'u muo^'n ye^n tha^n thi`d-a('p cha(n na(`m... ngu? ''.

3.Thu+a O^ng, tre^n lie^n ma.ng, to^i xi'a vo^nhu+~ng chuye^.n gi`ba^'t lo+.i cho Co^.ng d-o^`ng NVTN va`tai ha.i chco^ng cuo^.c cho^'ng bo.n gian ta`, cho^'ngke? a'c VC,  nhi`n theo lu+o+ng ta^m cu?a mo^.t ngu+o+`i VNTN Vie^.t Co^.ng-

To^i cho^'ng :

a)Phe nho'm o^ng Nguye^~n Hu+~u Nghi~a o+? Canada ca^'u ke^'t vo+'i mo^.t so^' ngu+o+`i xa^'u pha' hoa.i To^?ng  Ho^.i Thu? D-u+'c, pha' na't Va(n Bu't VN Ha?i Ngoa.i ;

b)O^ng Nguye^~n Hu+~u Cha'nh va`d-o^`ng bo.n bi.p Ba`Con trong vie^.c tha`nh la^.p ca'c to^? chu+'c '' cho^'ng Co^.ng '' cuo^.i. 

c)D-a?ng Vie^.t Ta^n Ca?i Ca'ch :

+No'i la'o ha`ng chu.c na(m ve^`ca'i che^'t cu?a O^ng Hoa`ng Co+ Minh. Ne^'u ca'c o^ng Pha.m va(n Tha`nh va` Hoa`ng Duy Hu`ng kho^ng to^' ca'o su+. thu+.c, chu+a cha('c gi`d-a?ng VT/MT xa'c nha^.n su+. tha^.t d-a^`y d-au thu+o+ng cho nhu+~ng ngu+o+`i QG che^'t vi`to^? quo^'c va`da^n to^.c  VN .   

+Nhie^`u ngu+o+`i tha('c ma('c ve^` tie^`n ba.c '' kha'ng chie^'n '' do MT quye^n go'p cho d-e^'n nay TU d-a?ng VT va^~n  im la(.ng.

+To^i va`nhie^`u ngu+o+`i tha('c ma('c chuye^.n MT/VT pha't lo^`ng d-e`n co' sao va`ng cho tre? em trong mo^.t te^'t Trung Thu, tha('c ma('c vie^.c d-a(.t te^n Freedom March cho nga`y quo^'c ha^.n 30.04,, tha('c ma('c d-a`i Tie^'ng Nu+o+'c
To^i pho^? bie^'n ba`i vie^'t '' vinh danh '' qua^n VC va`de`bi~u QLVNCH, VT hoa(.c kho^ng tra? lo+`i hoa(.c tra? lo+`i a^'m o+' d-ai.i loa.i nhu+ta.i vi` '' thie^'u kie^?m soa't ''. Nhu+ the^' ho'a ra trong to^? chu+'c cu?a VT co' ra^'t nhie^`u ngu+o+`i sa(~n sa`ng  la`m d-ie^`u co' lo+.i cho VC va`co' ha.i cho phe QG ! 

+Tu+`d-a^`u na(m 2008 to+'i nay ca'c o^ng trong VT o+? Ba('c Cali cho^'ng vie^.c d-a(.t te^n Little Saigon cho 1 khu thu+o+ng ma.i o+? San Jose, ai cu~ng tha^'y ro~. Khi cuo^.c d-a^'u tranh cu?a Ly' To^'ng va`Ba` Con tha`nh co^ng , VT be`n ra '' tho^ng ca'o '' chu+~a cha'y vo+'i ly' lua^.n ma`mo^.t d-u+'a tre? vu+`a co' tri' kho^n cu~ng kho^ng tin d-u+o+.c.  

+Ro^`i o^ng Hoa`ng Co+ D-i.nh UVTU d-a?ng VT tuye^n bo^' cha^'p nha^.n 2 la' co+`, 1 la' co+`hoa(.c kho^ng la' co+` khi d-i bie^?u ti`nh cho^'ng Ta`u Co^.ng vi`Ta`u Co^.ng cu+o+~ng chie^'m HS-TS, nhu+ va^.y co' y' gi`?? Co' nghi~a la` cha^'p
nha^.n co+`Ma'u d-i be^n nhau vo+'i Co+`QG trong ca'c cuo^.c bie^?u ti`nh !!

+O^ng d-a?ng tru+o+?ng VT khi '' d-ie^`u tra^`n '' tru+o+'c U?y Ban D-o^ng A' TBD QH My~, tuye^n bo^' d-a.i kha'i nhu+ to^i hie^?u ''  VC ha^`u nhu+ cha^'m du+'t su+. pha^n bie^.t d-o^'i xu+? d-o^'i vo+'i cu+.u QN/CC che^' d-o^.  VNCH ke^? tu+`
1990, nhu+ng su+. thu+.c cho d-e^'n na(m 2007 va^~n  co' chu+'ng minh su+. pha^n bie^.t d-o^'i xu+? d-o'.

+Ho^m nay, d-o.c ba?n tin cu?a o^ng Bu`i Trung Tru+.c , thu+o+`ng post ba`i cu?a VTCC , cho bie^'t VC  tha? 3 d-a?ng vie^n VT mo+'i bi. VC ba('t ca'ch d-a^y 2-3 ho^m chi d-o' khi ho. d-i tha(m ma^'y vi. d-a?ng vie^n VTCC o+? tu`VC d-a~3-4 tha'ng nay
khi ve^` VN hoa.t d-o^.ng. D-o.c ba?n tin na`y to^i co' 2 ca?m gia'c: thu+' nha^'t la`mu+`ng cho 3 vi. khoa ba?ng VT o+? ha?i ngoa.i thoa't kho?i ca?nh tu`to^.i no+i d-i.a ngu.c VC, thu+' hai, to^i co' ca?m tu+o+?ng d-a^y la`mo^.t hoa.t ca?nh do VTCC
va` VC tri`nh die^~n ...

+Co`n mo^.t so^' vie^.c sai pha.m kha'c cu?a VT , trong lu'c na`y to^i que^n , co' di.p se~tro+? la.i.    

4.Ba^y gio+`to^i tri`nh ba`y ve^` ba`Hoa Hoa`ng Lan.
Trong sinh hoa.t die^~n d-a`n, theo cung ca'ch tu+. do da^n chu? to^i ho.c d-u+o+.c ta.i Ba('c A^u , d-a.i d-e^? nhu+ sau : khi mo^.t  va^'n d-e^`d-u+o+.c d-em ra tha?o lua^.n,chu'ng ta pha?i bie^'t pha^n bie^.t ro~ra`ng su+. kha'c bie^.t giu+~a su+. vie^.c tha?o
lua^.n va` con ngu+o+`i tha?o lua^.n , trong tha?o lua^.n mo^.t va^'n d-e^` na`o d-o' kho^ng be^n na`o d-u+o+.c d-em chuye^.n ca' nha^n ra ta^'n co^ng nhau.

To^i la^'y tru+o+`ng ho+.p vu. d-a(.t te^n Little Saigon cho 1 khu thu+o+ng ma.i o+? San Jose.
O+? d-a^y, nha`va(n Hoa Hoa`ng Lan d-a^'u tranh cho mo^.t te^n Little Saigon, trongd-o' d-a~xa?y ra mo^.t so^' su+. vie^.c giu+~a  Ba`HHL vo+'i VTCC ma`to^i bie^'t qua ca'c tho^ng tin tre^n net nhu+ sau:
-Trong buo^?i tie^.c chu'c tho. qu'y Vi. Cao Nie^n o+? San Jose, o^ng u?y vie^n trung u+o+ng d-a?ng VTCC Hoa`ng Co+ D-i.nh ca(.p ke`nghi. vie^n Madison Nguyen d-i va`o du+. tie^.c`. Nghi. vie^n Madison Nguyen la`ngu+o+`i quye^'t lie^.t cho^'ng te^n Little Saigon vi` y thi. cho ra(`ng no' co' y' nghi~a '' cho^'ng Co^.ng ''. Mo^.t va`i quan kha'ch co' ma(.t pha?n u+'ng tie^u cu+.c khi tha^'y su+. hie^.n die^.n cu?a Madison Nguyen na`y.
Khi ba`HHL le^n tie^'ng tha('c ma('c, o^ng HCD va`mo^.t ngu+o+`i d-a`n ba`nu+~a d-e^'n '' ke.p co^? '' ba`HHL d-a^?y ra kho?i pho`ng tie^.c. Tie^'p theo sau d-o' , co' va`i  i-meo gu+?i le^n net cho bie^'t O^ng HCD co' '' ha`nh vi co^n d-o^` ''. Tie^'p theo sau la`nhu+~ngba?n tin ba^'t lo+.i cho d-a?ng VTCC. Ba`HHL tie^'p tu.c pha?n d-o^'i VT cu~ng nhu+ u?ng ho^. '' d-a(.t te^n Little Saigon ''.
-Vu+`a mo+'i d-a^y, o^ng Tru+o+ng Xua^n Minh d-em d-o+`i tu+ cu?a ba`HHL le^n net. La`m nhu+ va^.y ngu+o+`i-o+?-xa nhu+ to^i lie^n ke^'t ma^'y su+. kie^.n la.i vo+'i nhau'' Ba`HHL cho^'ng VT vi`o^ng HCĐ va`Hoa`ng The^' Da^n  la`2 nha^n va^.t d-a^`u na~o
trong d-a?ng VTCC be^nh vu+.c Madison Nguyen cho^'ng pha' te^n Little Saigon o+? San Jose. D-a?ng VTCC kho^ng bie^'t la`m sao bi.t mie^.ng ba`HHL be`n du`ng chie^u bo^i nho. ca' nha^n d-e^? ba`HHL xa^'u ho^? ma`ca^m mie^.ng ''. Nhi`n va`o su+. vie^.c, to^i pha^n bie^.t :
-HHL cho^'ng d-a?ng VT vi`VT cho^'ng te^n Little Saigon = su+. vie^.c tha?o lua^.n tre^n net/tru+.c tie^'p;  
-VT d-em d-o+`i tu+ HHL le^n net be^u xa^'u = nha('m d-e^'n ca' nha^n kho^ng lie^n quan gi`d-e^'n vie^.c tha?o lua^.n .

Nhu+ the^'co' nghi~a la`VT d-a~ sai pha.m ve^` nguye^n ta('c da^n chu? va`nha^n quye^`n mo^.t ca'ch nghie^m tro.ng trong '' tra^.n chie^'n '' vie^.c d-a(.t te^n Little Saigon giu+~a VT
va`ba`HHL: trong cuo^.c d-a^'u tranh vo+'i tinh tha^`n da^n chu?, ta^'n co^ng ca' nha^n kho^ng a(n nha^.p gi`d-e^'n d-e^` ta`i , la`vi pha.m lua^.t cho+i da^n chu? d-a^'y O^ng a. !
Thu+a O^ng,  o+? d-a^y to^i chu+a no'i to+'i d-o+`i tu+ cu?a HHL  co' d-u'ng nhu+ the^' hay kho^ng. Nhu+ng d-a.i die^.n VT o^ng Tru+o+ng Xua^n Minh d-a~ha`nh d-o^.ng tie^'p tay cho ngu+o+`i d-em d-o+`i tu+ ke? kha'c le^n cho^~ co^ng chu'ng, mo^.t ha`nh d-o^.ng khie^'p nhu+o+.c va`he`n ha.
Thi si~Ngo^Minh Ha(`ng la`nha`tho+ cho^'ng VC, nhu+ng kho^ng co' nghi~a la`ba`a^'y 100% tha'nh thie^.n , ma` co' the^? vi`mo^.t ly' do tha^`m ki'n na`o d-o', trong lu'c thie^'u ke^`m che^' ,d-a~ la`m d-ie^`u qu'a te^. ha.i cu?a mo^.t con ngu+o+`i vo+'i con ngu+o+`i ba(`ng ca'ch d-a(.t d-ie^`u va`vu oan cho ba`Hoa Hoa`ng Lan !? .
Cho du`su+. vie^.c co' tha^.t d-i nu+~a ma`mo^.t ngu+o+`i d-a?ng vie^n cu?a mo^.t d-a?ng be^` the^' nhu+ d-a?ng VTCC ma` la.i ta^'n co^ng ca' nha^n mo^.t ngu+o+`i d-a`n ba`, to^i cho la`ba^'t xu+'ng .

Tha`nh thu+? ca'i ly' lua^.n '' tin ca^?n '' ba`NMH cu?a o^ng TVC thu+' nha^'t la`ba^'t kha? ti'n, thu+' hai la` thie^'u tu+? te^' cu?a mo^.t con ngu+o+`i ca'ch ma.ng . 

To^i ly' lua^.n theo lo^'i ta^'n co^ng ca' nha^n cu?a Tru+o+ng Xua^n Minh va`Cu Van To d-o^'i vo+'i ba`Hoa Hoa`ng Lan sau d-a^y :

+Thu+a O^ng VTCC, gia? thu+? trong cuo^.c tranh lua^.n na`y , to^i qua? quye^'t o^ng to^?ng bi' thu+ d-a?ng VT Ly' Tha'i Hu`ng la`VC , vi`to^i ca(n cu+' va`o ba`i vie^'t cu?a Ngu+o+`i Thu+' Chi'n tu+`ng nhie^`u la^`n d-u+a le^n net ca'ch d-a^y ma^'y na(m, va`
mo+'i d-a^y d-u+o+.c d-u+a le^n net la^`n nu+~a, ca'c O^ng VTCC nghi~sao ??

+Thu+a ca'c O^ng VTCC, trong cuo^.c tranh lua^.n na`y, gia? thu+? to^i vie^'t le^n ra(`ng co' ngu+o+`i d-a'ng tin ca^.y tu+`Paris na(m 2000 d-a~cho to^i bie^'t tin nha.c phu. cu?a O^ng Hoa`ng Co+ D-i.nh la`mo^.t nha^n vie^n cao ca^'p cu?a VC- to^i co' ngu+o+`i d-a`ng hoa`ng - thi`ca'c O^ng VTCC nghi~ sao ?
Tu+`tru+o+'c d-e^'n nay to^i chu+a bao gio+`cho+i tro`ta^'n co^ng ca' nha^n he`n ha. na`y, nhu+ng ho^m nay  ca'c O^ng TXM va`CVT ba('t buo^.c to^i pha?i chu+'ng minh ca'c o^ng cho+i tro`he`n ha. vo+'i ba`Hoa Hoa`ng Lan va`vo+'i ca' nha^n to^i : ta^'n co^ng ca' nha^n.
   
       
6.Trong nhie^`u na(m nay to^i tha^'y :
-D-a?ng VTCC no'i do^'i i't nha^'t la`1 la^`n, ma`su+. no'i do^'i na`y ra^'t quan tro.ng;-D-a?ng VTCC co' nhu+~ng ha`nh d-o^.ng '' kha? nghi '', khi ai tha('c ma('c thi`... cha.y la`ng, hoa(.c su+. tri`nh ba`y thie^'u kha? ti'n .-Trong khi d-o', VTCC ha^`u nhu+ d-u+'ng ngoa`i mo.i sinh hoa.t chi'nh tri. cu?a Nguo+`i VN TN, va`to^i kho^ng tha^'y VTCC hoa`nha^.p va`o  do`ng d-a^'u tranh cho^'ng su+. xa^m nha^.p tho^ba.o cu?a NQ36.

Trong nhie^`u na(m nay to^i kho^ng tha^'y VT cho^'ng Co^.ng o+? cho^~ mo^he^'t.

5.Thu+a O^ng Cu Van To,
Qua thu+ O^ng be^n du+o+'i d-a^y, to^i hie^?u O^ng cho ra(`ng to^i, To^n Tha^'t So+n tu+. cho mi`nh '' la`ngon '', tu+. kie^u tu+. d-a.i vi`to^i mang ha`m ba'c si~, va`to^i o+? xa, chuye^.n chi cu~ng xi'a dzo^ ma`thu+.c ra cha? bie^'t chi ra'o tro.i.

a)To^i xin thanh minh ve^` d-ie^`u na`y : Khi vie^'t ba`i gu+?i le^n net, to^i vie^'t te^n cu'ng co+m, nhu+ ba^'t cu+' mo^.t tha`nh vie^n bi`nh thu+o+`ng na`o. Trong sinh hoa.t lie^n ma.ng, kho^ng pha?i ca'i ho.c ha`m  d-.inh gia' tri. cu?a mo^.t ngu+o+`i , nhu+ng ma`la`ca'ch cu+ xu+?, la`su+. hie^?u bie^'t mo+'i la`m  ne^n gia' tri. cu?a mi`nh. To^i kho^ng cho mi`nh la` hie^?u bie^'t ho+n  ngu+o+`i kha'c. Vie^'t nhu+ the^' d-e^? chu+'ng minh la`O^ng VCT d-a'nh gi'a sai la^`m ve^` to^i. Tre^n the^' gio+'i NVTN na`y ha`ng tra(m nga`n ngu+o+`i co' ba(`ng ca^'p d-a^`y mi`nh, ma`ta.i sao co' ra^'t i't ngu+o+`i da^'n tha^n d-a^'u tranh cu`ng mo.i ngu+o+`i cho^'ng Ke? Xa^'u, cho^'ng A'c d-a?ng  VC ta.i vi`sao O^ng VCT co' bie^'t ??? Xin thu+a ta.i vi`so^' d-o^ng ho. tu+. cho ho. la`'' che'n kie^?u '', la(n lu+ng ra xa~ho^.i mu'a may, bi.  '' che'n d-a^'t '' la(ng nhu.c ho. kho^ng cha^'p nha^.n  vi`ho. so+.  bi. xu'c pha.m .Co`n to^i, ngu+o+`i thi`go.i to^i la`'' heo nu'i '', ngu+o+`i go-i to^i '' co? d-uo^i  cho' '' , ngu+o+`i cho to^i '' ke? d-i 4 cha^n '', ngu+o+`i cho to^i '' d-o^` ngu xua^?n '' va^n va^n .Ne^'u la`ngu+o+`i tu+. phu. , nhu+ ngu+o+`i kha'c to^i d-a~cha^'m du+'t cuo^.c '' d-a^'u tranh '' na`y tu+`khuya ro^`i,
nhu+ng ta.i sao to^i va^~n xo^ng ra ???  

b)O^ng cho ra(`ng to^i o+? xa ne^n kho^ng bie^'t chi. Xin thu+a, y' kie^'n cu?a to^i du+.a va`o ca'c ba?n tin gu+?i le^n net. Ne^'u to^i vi`kho^ng bie^'t, to^i sai, sao VT kho^ng cho to^i bie^'t
ca'i sai o+? cho^~ mo^ d-e^? to^i su+?a hoa(.c xin lo^~i,  d-a(`ng na`y ca'c o^ng chi? bie^'t pha'n '' d-o^` ngu xua^?n '', hoa(.c '' d-o^` BS do^'t '' va^n va^n.
Thu+a O^ng, tha'i d-o^. nhu+ the'^ co' d-u'ng vo+'i cung ca'ch cu?a mo^.t d-a?ng d-ang d-a^'u tranh canh ta^n, tu+. do da^n chu? cho VN cha(ng ???  

Ke^'t lua^.n :

-Mo^.t khi to^i vie^'t d-ie^`u gi` VTCC cho la`sai , la`m o+n cho to^i bie^'t ba(`ng chu+'ng minh chu+' chi? bie^'t ma('ng mo? '' d-o^` ngu xua^?n '' ma`kho^ng gia?i thi'ch, d-a^`u o'c d-a^`n d-o^.n
cu?a to^i ma^`n ra(ng hie^?u cho d-a(.ng.

-Khi d-a^'u tranh trong tinh tha^`n da^n chu?, ta^'n co^ng ca' nha^n ma`kho^ng lie^n quan gi`d-e^'n va^'n d-e^`ba`n tha?o la` vi pha.m tinh tha^`n da^n chu? va`nha^n quye^`n ,trong khi 
kho^ng cu+' gi`d-a?ng VT ma`ta^'t ca? chu'ng ta d-ang o+? trong ca'c the^? che^' tu+. do da^n chu? d-ang d-a^'u tranh d-e^? cho da^n to^.c VN d-u+o+.c hu+o+?ng nhu+ the^'.  

-To^i nha^.n tha^'y pha^`n d-o^ng qu'y vi. trong d-a?ng VT khi xua^'t hie^.n tre^n lie^n ma.ng thie^'u hie^?u bie^'t ca(n ba?n ve^` tinh tha^`n d-a^'u tranh trong da^n chu?. Ha~y va('t tay le^n
tra'n suy nghi~tru+o+'c khi tie^'p tu.c ta^'n co^ng d-o+`i tu+ ngu+o+`i kha'c, hay ma('ng mo? ngu+o+`i kha'c la`'' d-o^` ngu xua^?n ''.

Mong la('m thay.

Tra^n tro.ng,

To^n-tha^'t So+n
Email 2
Subj:
Thu trinh (question) BS Ton That Son cua Hoang Ngoc Van o San Jose, CA, USA 
Date:
4/16/2008 11:13:09 A.M. Eastern Daylight Time
From:
To:
CC:
Sent from the Internet (Details)

LỜI NHẮN : TÔI KHÔNG CÓ ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC DIỄN ĐÀN,
THỈNH CẦU QUÝ VỊ VUI LÒNG LÀM ƠN CHUYỂN THƯ NÀY LÊN CÁC DIỄN ĐÀN.

Xin đa tạ,

HOÀNG NGỌC VĂN                     Ý KIẾN CỦA ÔNG HOÀNG NGỌC VĂN, Ở SAN JOSE,
                      CALIFORNIA. HOA KỲ THẮC MẮC VỀ EMAIL CỦA
                    BÁC SĨ TÔN THẤT SƠN, NÓI VỀ BÀ NGÔ MINH HẰNG

          San Jose, ngày 09 tháng 4 năm 2008

          Kính gởi Bác sĩ Tôn Thất Sơn, Na Uy,
          Thông báo : Bà Ngô Minh Hằng, Hoa Kỳ

          Thưa Bác sĩ,

          Tôi tên là Hoàng Ngọc Văn, thành viên một Thi Văn Đoàn tại địa phương San Jose cũng với bút hiệu là Hoàng Ngọc Văn. Là cựu quân nhân thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến với 13 năm quân vụ. Giải ngũ năm 1973 với cấp độ tàn phế loại 1 vĩnh viễn vì 6 lần bị thương do Việt Cộng bắn. Viết dài dòng như thế, tôi chỉ muốn kính tường trình với Bác sĩ rất vắn tắt về cá nhân tôi, có quen biết với bà Ngô Minh Hằng với tư cách xã giao liên hệ qua phương diện Thơ, Văn mà thôi, không hề có liên hệ gia đình hay huyết thống gì cả.

          Thưa Bác sĩ,

          Trong email, BS. viết : “Thi sĩ Ngô Minh Hằng là nhà thơ chống VC, nhưng không có nghĩa là bà ấy 100% thánh thiện, mà có thể vì một lý do thầm kín nào đó, trong lúc thiếu kềm chế, đã làm điều qúa tệ hại của một con người với con người bằng cách đặt điều và vu oan cho bà HHL”.

          * Căn cứ theo đoạn viết này, tôi thỉnh cầu BS. làm ơn chỉ cho tôi biết người nào ở thế gian này là người thánh thiện 100% ? BS. Tôn Thất Sơn có phải là một thầy thuốc thánh thiện, lương thiện 100% chăng, để tôi tôn thờ ? Đòi hỏi 100% (tuyệt đối) với một con người bằng xương bằng thịt, xét ra, bác sĩ quả có hẹp hòi đến phi lý với một người đàn bà không ?

          * BS. viết tiếp : “... mà có thể vì một lý do thầm kín nào đó, trong lúc thiếu kềm chế, đã làm điều quá tệ hại của một con người với con người bằng cách đặt điều vu oan cho bà HHL”.

          * Xin BS. làm ơn trưng dẫn chứng cớ về câu “... mà có thể vì một lý do thầm kín nào đó, trong lúc thiếu kềm chế đã làm điều quá tệ hại của một con người với con người bằng cách đặt điều vu oan cho bà HHL”.  

          * Trong đoạn văn trưng dẫn trên đây, BS. hoàn toàn ngụy trang hầu như toàn bộ đoạn văn bằng thể nghi vấn để nhập nhằng, mập mờ hướng dẫn dư luận đi vào chỗ ngộ nhận, bất lợi và có hại cho “nạn nhân”  bất cứ bên nào. Việc tự ý suy diễn rồi gán ghép bà Ngô Minh Hằng vào hàng ghế “bị cáo” là thiếu đứng đắn, thiếu bằng chứng, bất công và do đó, bất khả tín. Bác sĩ đã thiếu hẳn điều kiện ắt có của một vị “lương y như từ mẫu” là phải đối xử công bằng với mọi người, mọi phía, mọi “bệnh nhân” khi đem ra “mổ xẻ” một vấn đề, một vài người, nhất là những người ấy thuộc về giới cầm bút, có liên hệ xa gần đến chúng ta, trong câu ngạn ngữ “một con sâu làm rầu nồi canh”.

          Viết văn tả cảnh sự việc mà mập mờ, vô tình hay cố tình tung hỏa mù như thế, có làm cho người ta hoài nghi là cách viết thiếu... lương thiện không ?!

          Tôi đọc toàn bộ email , thấy Bác sĩ phàn nàn vị nào đó, cơ quan nào đó (đã trích dẫn) đem chuyện bà HHL lên diễn đàn là phạm tội nói xấu cá nhân...

          Vậy tôi xin thưa và hỏi Bác sĩ :

          1.- Việc BS. đem chuyện của bà Ngô Minh Hằng lên các Diễn Đàn để phổ biến toàn cầu là việc công cộng hay việc cá nhân ? Bà Ngô Minh Hằng có phải là một gương mặt cộng đồng không?

          2.- Việc Bác sĩ gửi chuyện của bà Ngô Minh Hằng lên các diễn đàn MÀ KHÔNG gửi email cho bà ấy là một điều cấm kỵ đối với người cầm bút, nhất là đối với giới BS. mà người đời thường cho là khoa bảng. Theo lẽ thường, BS. phải gửi trực tiếp cho bà Ngô Minh Hằng, rồi mới CC cho các nơi khác thì mới đúng luật báo chí, luật Thơ, Văn chương và... khoa bảng, và nhất là cũng là cơ hội tối thiểu để bà Ngô Minh Hằng biết để mà biện minh hoặc tự vệ, nếu cần. 

          * Thỉnh thoảng, bà Ngô Minh Hằng có ghé qua San Jose để ra mắt tác phẩm của bà cũng như tham dự các buổi sinh hoạt văn hóa tại đây, chúng tôi biết rất rõ về trường hợp bà Ngô Minh Hằng có gặp một chuyện “lời qua tiếng lại”. Nhưng chúng tôi không muốn và không thể diễn tả ra đây, vì sự đụng chạm ấy xẩy ra giữa vài người cầm bút với nhau. Nếu nói ra,lẽ tất nhiên không đẹp gì cho giới cầm bút, nên chúng tôi muốn “giữ kín trong lòng”.

          * Chúng tôi tự đặt cho mình một phương châm làm việc là :

          - Tuyệt đối không chẩn bệnh qua điện thoại, nghĩa là đừng nghe qua “tin đồn”,

          - Tuyệt đối phải trực tiếp khám bệnh nhân trước khi “mổ xẻ”, rồi mới kê toa bốc thuốc, nghĩa là trước khi đặt bút viết, phải biết tỏ tường về “bệnh tình bệnh nhân” trước đã,

          - Bằng cấp không làm nên người khoa bảng, vì thế, cần dè dặt, cân nhắc để đặt mức độ khả tín vào người viết, dù tác giả có “nhãn hiệu là khoa bảng” đi chăng nữa,

          - Cấp bậc không làm nên người chiến sĩ, vì thế, cần dè dặt, cân nhắc để đặt mức độ tín cẩn về người quân nhân ấy, đừng vội tin vào cấp hiệu ngôi sao bạc đeo ở cổ áo.

          Vài hàng đơn sơ, kính xin Bác sĩ thông cảm và tha thứ cách hành văn, cách suy nghĩ nông cạn của tôi.

          Nếu Bác sĩ cần số phone, địa chỉ gửi thư của tôi, xin cứ email cho biết, tôi sẵn sàng đáp ứng ngay. Xin Bác sĩ đừng ngại.

          Kính chúc BS. và quý quyến vạn sự an lành, vui tươi và hạnh phúc.

          Nay kính thư,

          HOÀNG NGỌC VĂN 


-----------------
Email 3
Forwarded Message:
Subj:
TTSo+n ho^`i d-a'p thi si~go^'c TQLC Hoang Ngoc Van o San Jose, CA 
Date:
4/17/2008 6:58:04 A.M. Eastern Daylight Time
From:
To:
CC:
Sent from the Internet (Details)


Ki'nh gu+?i Qu'y Vi :

-Thi si~Hoa`ng Ngo.c Va(n,
-Thi si~Ngo^Minh Ha(`ng,
-Nu+~si~Hoa Hoa`ng Lan,
-O^ng Le^Minh Ngo.c,
-Cu. Nguye^~n Phu+o+'c D-a'ng,
-O^ng Pha.m Long,
-Thi si~Cha^u Hie^`n Quang,
-Ba` Bu't Va`ng,
-O^ng Truong Thanh Long, 

Thu+a Qu'y Vi.,

1.Tru+o+'c tie^n to^i, To^n-tha^'t So+n xin lo^~i thi si~cho^'ng Co^.ng
Ngo^Minh Ha(`ng ( NMH ) the^m mo^.t la^`n nu+~a la`pha?i d-em ca^u
chuye^.n kho^ng vui na`y le^n lie^n ma.ng, du` to^i kho^ng muo^'n.

2.Nguye^n do vie^.c To^n-tha^'t So+n mang to^.i '' xi? nhu.c '' thi si~
NMH nhu+ sau:

Ca'ch d-a^y 3-4 tua^`n chi d-o', o^ng Tru+o+ng Minh Xua^n (TMX) ma`
to^i d-oa'n la`ngu+o+`i cu?a Vie^.t Ta^n Ca?i ca'ch (VTCC) d-u+a mo^.t
email le^n lie^n ma.ng vo+'i no^.i dung ke^'t to^.i va(n si~Hoa Hoa`ng
Lan  ( HHL ) ta(`ng ti.u vo+'i o^ng Nguye^~n Cha^u ( xin lo^~i ba`HHL
la`to^i pha?i du`ng chu+~mo^.t ca'ch trung thu+.c na`y ) ma`theo to^i co^'t
la`m nhu.c HHL vi`HHL d-a~cho^'ng d-o^'i ca'c vi. la~nh d-a.o VTCC o+?
San  Jose d-a~ ha(ng say d-i ngu+o+.c la.i lo`ng ao u+o+'c cu?a d-a.i d-a 
so^' cu+ da^n o+? Ba('c Cali la^'y te^n khu thu+o+ng ma.i VN la`LITTLE
SAIGON.
Ca'i email '' be^u xa^'u '' HHL na`y to^i d-o.c ca'ch d-a^y 2-3 na(m chi
d-o',  do thi si~NMH chuye^?n le^n lie^n ma.ng,

Xin d-o.c ca'i email ke`m theo be^n du+o+'i d-a^y, chi'nh Ba`Chi. Bu't Va`ng
cu~ng xa'c nha^.n nhu+ the^'.

3.Tha^'y vie^.c la`m thie^'u tu+? te^' cu?a o^ng TXM cu?a VTCC, trong
email  pha?n bie^.n , to^i ne^u te^n NMH ma`kho^ng nha^'n ma.nh d-o' la`
ta'c gia?, vi`to^i nghi~ra(`ng ai cu~ng bie^'t ro^`i.

Kho^ng ngo+`to^i nha^.n d-a.n pha'o ki'ch ke^'t to^i To^n-tha^'t So+n '' nhu.c
ma. nha`-tho+-cho^'ng-co^.ng-NMH '' ma`cu' pha'o le^.nh do O^ng Le^Minh
Ngo.c. Tie^'p d-o' la`va`i vi. bi.t ma(.t cho.c que^ to^i ,  ro^`i co+n thi.nh no^.
cu?a nha` tho+ NMH.

4.Nha^.n tha^'y d-a^y la`chuye^.n ca' nha^n kho^ng pha?i la`mu.c d-i'ch
ho+n thua trong sinh hoa.t die^~n d-a`n, to^i xin lo^~i nha`tho+ NMH du`to^i
cha(?ng co'nhu.c ma. ai he^'t ( email be^u rie^'u HHL do NMH gu+?i le^n net 
chu+' da^u pha?i do TTS ) co^'t giu+~ su+. bi`nh an cho ca'c die^~n d-a`n
va`co^'t da`nh su+'c de^? cho^'ng NQ36 va` a'c d-a?ng VC.

5.To^i nha^.n thu+ tha('c ma('c cu?a thi si~TQLC Hoa`ng Ngo.c Va(n hi`nh nhu+
ca'ch d-a^y ho+n tua^`n le^~, to^i d-a~vie^'t tra? lo+`i nhu+ng do du+. kho^ng
gu+?i d-i, nghi~ra(`ng ne^'u '' be^? ye^n so'ng la(.ng '' thi`cho qua, vi`to^i d-a~
ho^`i d-a'p cu~ng nhu+ tri`nh ba`y mo.i su+. tha('c ma('c cho thi si~NMH ro^`i,
hy vo.ng thi si~HNV thoa~ma~n.

6.The^' nhu+ng, nay ngu+o+`i-cu?a-VTCC la.i tie^'p tu.c cho+i tro`xui nguye^n
du.c bi. , la`m chuye^.n ta`o lao , to^i buo^.c lo`ng pha? i tu+. ve^. thu. d-o^.ng
ba(`ng tu+o+`ng tri`nh cu. the^? su+. vie^.c d-e^'n Qu'y Vi.


7.Nha^n d-a^y, to^i xin ca'm o+n ba`i tho+ '' Xin Nhe. Tay '' cu?a nha`tho+ Cha^u
Hie^`n Quang, lo+`i khi'ch le^. cu?a Cu. Nguye^~n Phu+o+'c D-a'ng va`cu?a O^ng
Pha.m Long sau thu+ '' xin lo^~i '' to^i ho^`i d-a'p nha`tho+ NMH.

8.To^i ra^'t ca?m d-o^.ng d-o^'i vo+'i tie^'ng no'i co^ng d-a.o Ba`Chi. Bu't Va`ng
va` O^ng Truong Thanh Long da`nh cho.
To^i chu+a bao gio+`quen bie^'t O^ng TTL, song to^i vo+'i Ba`Chi. BV thi?nh
thoa?ng '' d-u.ng d-o^. '' nhau tre^n lie^n ma.ng, nhu+ng kho^ng vi`su+. ba^'t
d-o^`ng d-o' ma`Ba`Chi. BV la.i kho^ng da'm no'i le^n d-ie^`u co^ng d-a.o.

9.Thu+a O^ng Le^Minh Ngo.c, chuye^.n rie^ng giu+~a hai ba`NMH va`HHL
qu?a ti`nh chu'ng ta kho^ng ai bie^'t ro~, chu'ng ta co' ne^n du+'t khoa't d-u+'ng
ve^` mo^.t phi'a ma`ke^'t to^.i phi'a kia ! Lo+`i no'i co^ng d-a.o cu?a ngu+o+`i d-u+'ng ngoa`i ra^'t quan tro.ng. 
Hie^.n nay, chu'ng ta d-ang o+? va`o the^' ky? 21, kho^ng ai co`n giu+~y' nghi~
ra(`ng ngu+o+`i d-a`n ba`kho^ng d-u+o+.c phe'p hu+o+?ng thu. d-o+`i so^'ng,ma`chi? d-u+o+.c phe'p la`m '' ma'y d-e? ''.   

Ki'nh thu+,

To^n-tha^'t So+n
 
Thanh Long Truong <thanhlongt@gmail.com>
 wrote:
Thưa bà Bút Vàng
Lâu nay,tôi theo dõi trên Net và câu há» i của Bà dá»… quá.Tôi xin trả lá» i Bà
"Tại sao cùng là ngÆ°á» i chống cá»™ng vói nhau mà cứ phải bá»›i móc nhau mãi nhÆ° thế ?"
Thưa Bà Bút Vàng và thưa tất cả Diễn Ġàn, tại vì
"... những ngÆ°á» i bá»›i móc đó được Cá»™ng Sản thuê mÆ°á»›n bằng tiá» n của NQ 36,kể cả khi bà Ngô Minh
Hằng đã im tiếng sau những lỠi cao ngạo kèn cựa ông Tôn Thất Sơn và đay nghiến bà Hoa Hoàng Lan,
thì bây giá» thuê mÆ°á»›n ông Hoàng Ngá» c Vân lên tiếng binh vá»±c cho ngÆ°á» i không yếu thế.
Thành viên 1 thi văn đòan tại địa phương là cái gì?
Cá»±u quân nhân thuá»™c binh chủng TQLC là cái gì,mà lại Ä‘i làm những chuyện do cá»™ng sản sai bảo thế này?
Cám ơn quý vị đã đỠc email này.
Thanh Long
 Golden Pen <butvang.golden@gmail.com> wrote:

 
Sao ong Hoang Ngoc Van nay loi thoi vay ?

Toi o giua toi khong co binh ben nao, nhung ma toi thay BS Ton That Son da xin loi ba Ngo Minh Hang roi, voi lai ba NMH cung co loi phan nao khi cho nguoi dua buc thu to cao ba HHL len Net truoc tien (neu ba NMH khong tiet lo chuyen rieng tu cua ba ta cho thien ha thi tai sao lai co buc thu chui boi ba HHL tham te do ong TXM dua len dien dan?)

Tai sao cung la nguoi chong cong voi nhau ma cu phai boi moc nhau mai nhu the ?

Thuan
 Email 4
On Friday, December 20, 2013 10:51 PM, Ton That Son <tonthatson_nauy@yahoo.com> wrote:
 
Thưa Quý Vị quan tâm,
Thưa thi sĩ Hồ Công Tâm,
Thưa nữ sĩ Hoa Hoàng Lan,

Hôm nay vì cần chút thư dãn để chuyển ngữ một bài viết, tôi lướt trên liên mạng, tình cờ đọc điện thư bên dưới của thi sĩ Hồ Công Tâm, mới biết được một điều, ấy là nhờ sự ''qua lại'' giữa nữ sĩ HHL với một số Vị trên liên mạng mới đây, nữ sĩ HHL đã chuyển lại điện thư của tôi cách đây 4-5 năm gì đó khi tôi nhảy vào giữa trận chiến giữa nữ sĩ HHL và nữ sĩ NMH, khiến bị đạn bắn một cách lãng nhách. Tôi nhớ sau đó thi sĩ HCT không những nhục mạ cá nhân TTS mà tên tiện nội cũng được thi sĩ mang vào trong trận mưa máu này. Vào thời điểm đó và mãi cho đến sau này, tôi rất ngạc nhiên không hiểu nhà tôi tội tình gì mà phải bị mang ra giữa chợ thơ để nhận nhục hình.

Dù rất ngạc nhiên và bị sốc/choc, song tôi im lặng cho qua, vì vào lúc đó tôi bị một ''chiến hữu'' từng chia ngọt sẻ bùi trong trận chiến keyboard chống lại đám VC nằm vùng Nguyễn Hữu Nghĩa, Sơn Tùng, Hoàng Duy Hùng v.v..., đâm một phát dao trí mạng vào bụng, vì vị chiến hữu đó bênh vực thi sĩ Ngô Minh Hằng.

Nhờ điện thư này của thi sĩ HCT, tôi mới biết nguyên do tại sao tôi bị HCT và CH đó tấn công không thương tiếc.

Thưa thi sĩ Hồ Công Tâm, dù biết tư cách cá nhân thi sĩ NMH từ nhiều năm, song là một người '' làm thơ chống VC'' nổi danh được nhiều người ngưỡng mộ, nên TTS này đâu dám vọng động đụng đến Thần Tượng, mà hồi đó chỉ muốn viết ra sự thật.

Thưa nữ sĩ Hoa Hoàng Lan, tôi cám ơn Bà đã cho ghi lại điện thư của TTS vào hồi đó và đã được thi sĩ Hồ Công Tâm đọc mà hồi tâm vì biết được sự hiểu lầm của mình. Như vậy tôi cũng xin cám ơn cả hai.

Về đảng Việt Tân, tôi từng là đảng viên, nhưng sau khi biết được bộ mặt không tử tế của Đảng, tôi đã rút ra khỏi tổ chức đó từ 1999. Về sau, tôi có một số bài viết vạch ra sự sai quấy về '' đường lối làm vui lòng VC của VT '' , khiến ông Hoàng Cơ Định đã hơn một lần, dùng tên một đồng nghiệp từng thân thiết với tôi từ hồi sinh viên, để mong tôi câm mồm. Tôi tôn trọng việc tư, nhưng tôi không thể im lặng khi thấy VT làm chuyện sai quấy trong Cộng đồng NVTN trên thế giới. Cách đây 02 năm khi sang Nam Cali tham dự Ngày Nhớ Huế do BS Võ văn Tùng tổ chức, tôi vẫn chụp hình chung với vợ chồng Ô. HCĐ cùng với vợ chồng bạn tôi, vốn rất thân với vợ chồng
Ô. HCĐ sau khi họ gặp nhau ở HK. Tôi có thể kể thêm một câu nói của Cơ sở Trưởng VT tại Nauy ''Nơi nào có Ô. TTS thì nơi đó không có chúng tôi''.

Nhân đây, tôi kính đề nghị đến Quý Vị, những bất bình cá nhân riêng tư xin gửi thẳng đến đương sự, trả lại sự bình yên cho các diễn đàn liên mạng, tập trung vào công tác chính: uýnh VC đang tự tung tự tác dùng tay sai thi hành NQ36, mà làm hậu phương cho Bà Con trong nước đã dần dần vứt bỏ sợ hãi đứng lên CHỐNG lại ác đảng VC.

Nhân đây tôi xin hỏi nhỏ thi sĩ HCT: ai đã cho thi sĩ biết danh tính vợ tôi ?
Kính chúc Quý Vị một Mùa Giáng Sinh 2013 đầy Hồng Ân Thiên Chúa, một Năm Mới 2014 an khang, đầy năng lực chống đảng VC .

tôn-thất sơn 
-----------------
Email 5
Forwarded Message:
Subj:
[VIET NAM THI DAN] THU+ NGO? KI'NH GO+?I BA'C SI~ TO^N THA^'T SO+N 
Date:
4/8/2008 2:38:47 A.M. Eastern Daylight Time
From:
Reply-to:
To:
CC:
Sent from the Internet (Details)

 Ki'nh Thu+a Qui' Vi. va` Qui' Ba.n,

Ngo^ Minh Ha(`ng  xin cha^n tha`nh  xin lo^~i Qui' Vi. va` Qui' Ba.n,  ne^'u la' thu+ ngo? ba^'t dda('c di~ na`y co'  la`m ma^'t thi` gio+` va` phie^`n lo`ng Qui' Vi. va` Qui' Ba.n . Xin Qui' Vi. va` Qui' Ba.n ro^.ng lu+o+.ng  tho^ng ca?m va` tha thu+' cho  NMHa(`ng, vi` ddo' la` le~ tu+. nhie^n, cu~ng nhu+ ta^'t ca? sinh va^.t tre^n tra'i dda^'t, NMHa(`ng pha?i tu+. ve^. khi  vo^ co+'  bi. ta^'n co^ng. 

Vo^ cu`ng ca?m ta. va` ghi o+n Qui' Vi. cu`ng Qui' Ba.n

Ngo^ Minh Ha(`ng


THU+ NGO? KI'NH GO+?I BA'C SI~ TO^N THA^'T SO+N

Ki'nh thu+a Ba'c  si~ To^n Tha^'t So+n

To^i, Ngo^ Minh Ha(`ng, ddu+o+.c mo^.t vi. forward  e-mail cu?a Bs.   go+?i dde^'n mo^.t so^' die^~n dda`n ddie^.n tu+? ma` to^i kho^ng la` tha`nh vie^n vo+'i chu? dde^`:
" Ton That Son ki'nh gu+?i d-a.i die^.n VTCC : O^. CU VANTO "  Do ddo', to^i mo+'i hay la` trong email ddo', te^n to^i ddu+o+.c Ba'c si~ lo^i ra nhu.c ma. .

Nha^n dda^y, NMHa(`ng  xin co' lo+`i ca?m o+n nhu+~ng Vi. dda~ ca?m tha^'y ba^'t nha^~n tru+o+'c vie^.c la`m cu?a Bs To^n Tha^'t So+n  ma` go'p y' kie^'n. NMHa(`ng  cu~ng xin ca?m o+n Vi. dda~  forward  email cu?a Bs To^n Tha^'t So+n  cho NMHa(`ng.

Thu+a Ba'c si~ To^n Tha^'t So+n,

Vi` Ba'c si~ ne^u ddi'ch danh to^i, Ngo^ Minh Ha(`ng, va` Bs dda~ vie^'t ve^` to^i mo^.t ca'ch ra^'t la` te^. ha.i  ne^n to^i nghi~ ra(`ng  to^i cu~ng ne^n dda'p le^~ Bs mo^.t la^`n cho  pha?i phe'p va` CHI? MO^.T LA^`N tho^i.
Bs vie^'t :
"Thi si~Ngo^Minh Ha(`ng la`nha`tho+ cho^'ng VC, nhu+ng kho^ng co' nghi~a la`ba`a^'y 100% tha'nh thie^.n , ma` co' the^? vi`mo^.t ly' do tha^`m ki'n na`o d-o', trong lu'c thie^'u ke^`m che^' ,d-a~ la`m d-ie^`u qu'a te^. ha.i cu?a mo^.t con ngu+o+`i vo+'i con ngu+o+`i ba(`ng ca'ch d-a(.t d-ie^`u va`vu oan cho ba`.........! ?"

Pha?i co^ng nha^.n la`Ba'c si~  kho^n khe'o va` ta`i ba.  Vu kho^'ng ngu+o+`i dda(.t ddie^`u, la` vu oan,  xi? nhu.c ngu+o+`i  la`la`m ddie^`u qu'a  te^. ha.i cu?a mo^.t con ngu+o+`i vo+'i con ngu+o+`i ma` la.i la'i  ca^u " Va(n"  cu?a mi`nh  tha`nh the^?  nghi va^'n ba(`ng nhu+~ng chu+~ : " co' the^?" va` mo^.t da^'u cha^'m ho?i " ? " o+? cuo^'i ca^u thi` ta`i gio?i tha^.t !!!

Kho^ng bie^'t ra(`ng trong chuye^n mo^n cu?a nghe^`" Lu+o+ng Y nhu+ Tu+` Ma^~u"  Bs the^' na`o chu+' trong nghe^` dda(.t ddie^`u vu kho^'ng va` la(ng nhu.c ngu+o+`i cu?a Bs.  to^i pha?i tha`nh tha^.t khen Bs co' thu+.c ta`i. Nha^'t la` ta`i la(ng nhu.c mo^.t ngu+o+`i   lu+o+ng thie^.n, kho^ng he^` vo^ co+'  ga^y su+. vo+'i ai, kho^ng xi'a va`o chuye^.n ngu+o+`i kha'c  tre^n ca'c die^~n dda`n,  nha^'t la` kho^ng he^` co' thu` oa'n  gi`  vo+'i Bs. la` to^i. Ngo^ Minh Ha(`ng. Bs dda~ la(ng nhu.c to^i  trong la' thu+ na`y nhu+ng  la.i "kho^n khe'o"  kho^ng go+?i dde^'n ca'c die^~n dda`n to^i tham gia dde^? to^i kho^ng bie^'t.  Nhu+~ng ta`i a^'y cu?a  Bs tha^.t  tuye^.t vo+`i .  
Tuye^.t vo+`i o+? cho^~, Bs  bie^'t la` to^i kho^ng 100% tha'nh thie^.n. Thu+a Bs ddu'ng the^'. Ne^'u to^i ma` ddu+o+.c tha'nh thie^.n 100 %  thi` to^i dda~ la` Tie^n, la`Tha'nh, la`Pha^.t cho Bs va'i la.y ro^`i.

DDa'ng so+.  ho+n nu+~a, Bs To^n Tha^'t So+n o+? ma~i ta^.n Nauy, NMHa(`ng o+? My~, mo^.t tie^?u bang nho? xi'u, co' the^? go.i la` khi? ho co` ga'y, i't ai bie^'t dde^'n, Bs la.i chu+a mo^.t la^`n bie^'t ma(.t NMHa(`ng  the^' ma`Bs  la.i gio?i dde^'n ddo^. kho^ng ca^`n  ai mo+'m lo+`i,  Bs.  cu~ng bie^'t ddu+o+.c NMHa(`ng   co' " ly' do tha^`m ki'n" va` " thie^'u ke^`m che^' " , Tha^.t la` suy bu.ng ta ra bu.ng ngu+o+`i ne^n Bs la.i co`n bie^'t  NMHa(`ng "d-a~ la`m d-ie^`u qu'a te^. ha.i cu?a mo^.t con ngu+o+`i vo+'i con ngu+o+`i  ba(`ng ca'ch d-a(.t d-ie^`u va`vu oan ......... "

Va^.y, to^i ki'nh mong  Bs To^n Tha^'t So+n ha~y gia?i thi'ch  " ly' do tha^`m ki'n " cu?a to^i ra sao, va` trong lu'c na`o to^i dda~ " thie^'u ke^`m che^' "   va`  "dda~ la`m ddie^`u qu'a te^. ha.i cu?a mo^.t con ngu+o+`i...."  Cu~ng  xin Bs  cho bie^'t to^i dda~  vu oan ca'i gi` va` vu oan nhu+ the^' na`o ....dde^? dde^'n no^~i  Bs To^n Tha^'t So+n ddo'ng vai nha` dda.o ddu+'c le^n tie^'ng  nhu.c ma. to^i la` "dda~ la`m ddie^`u qu'a te^. ha.i cu?a mo^.t con ngu+o+`i vo+'i con ngu+o+`i ba(`ng ca'ch dda(.t ddie^`u  vu oan " thu+a Bs. ???

Thu+a Bs, ca^u chuye^.n bi? o^?i na`y xa?y ra dda~ la^u. Ca? San Jose va` tre^n ca'c Die^~n DDa`n lu'c ddo' dde^`u bie^'t to^i la`na.n nha^n  cu?a mo^.t vu. ghen tu+o+ng vo^ cu`ng nghi.ch ly' va` vo^ cu`ng ba^?n thi?u. Va` to^i dda~ tu+`ng bi. ngu+o+`i dda`n ba` "dda.o ddu+'c" (gio^'ng ca'i " dda.o ddu+'c" cu?a Bs.)  chu+?i bo+'i, vu kho^'ng  vo+'i mo^.t lo^'i "va(n chu+o+ng" (cu~ng gio^'ng nhu+ va(n chu+o+ng cu?a Bs. dda~ vu kho^'ng va` la(ng nhu.c) to^i  tre^n ca'c die^~n dda`n ba(`ng ca'ch mu+o+.n co+'  to^i  vie^'t chu+~ nhie^.t lie^.t tha`nh lie^.t nhie^.t. To^i nha^.n ddu+o+.c ca? ddie^.n thoa.i chu+?i bo+'i, ha(m doa. cho dde^'n khi to^i pha?i nho+` ca?nh sa't no+i to^i cu+ ngu. can thie^.p mo+'i tho^i. Nhu+~ng ta^.p tho+ cu?a to^i bi. xe' na't, a?nh to^i in  sau bia` sa'ch  bi. ra.ch na't ba(`ng dao va` ghi  la` " Me My~" Ta^'t ca? nhu+~ng bia` sa'ch ddo' ddu+o+.c go+?i dde^'n nha` to^i  trong mo^.t phong bi` na(.c danh co' con da^'u bu+u ddie^.n tu+` San Jose.  Thu+a Bs, nga`y ddo', sau khi to^i  tri`nh ba`y tre^n Net ta^'t ca? mo.i ba(`ng chu+'ng  a^'y, vi. na`o cu~ng dde^`u bie^'t ro~ thu+.c hu+.  Ca'ch dda^y kho^ng la^u, to^i ddu+a va`i ba`i tho+ Ti`nh le^n Net,  to^i va^~n co`n nha^.n   emails ghen tu+'c la(ng nhu.c. Ta.i sao va^.y ? 

Va^.y ma` ho^m nay, Bs la.i  ba?o la` to^i dda~ vu oan cho ngu+o+`i. Va^.y, to^i vu oan ra sao, xin Bs chu+'ng minh cho to^i ddu+o+.c ro~. Ne^'u Bs. kho^ng chu+'ng minh ddu+o+.c, xin  Bs ha~y  tu+. dda(.t cho mi`nh mo^.t ca'i te^n va` ha~y  tu+. xi? va? mi`nh nhu+ Bs va^~n tu+`ng dda(.t te^n va` xi? va? nhu+~ng  ngu+o+`i  ma` Bs cho la` a(n gian no'i do^'i  ma` Bs tu+`ng ga^y ha^'n  vo+'i. Bo+?i vi` ne^'u dde^? to^i pha?i dda(.t te^n  cho Bs, thi` to^i se~ kho^ng ca.n ta`u ra'o ma'ng ddu+o+.c , bo+?i vi` ne^'u  to^i go.i vie^.c la`m cu?a Bs la` vie^.c la`m cu?a mo^.t ke? "ha`m ho^` "  thi` to^i e ra(`ng hai tie^'ng na`y  co`n ra^'t nhe.  va` chu+a ddu? nghi~a.

Thu+a Bs. To^n Tha^'t So+n

Xin kha(?ng ddi.nh vo+'i Bs. mo^.t ddie^`u, vo+'i to^i, ke? thu` duy nha^'t la` ca'i che^' ddo^. ddo^.c ta`i, ta`n ba.o ddang dde^m nga`y ga^y tang thu+o+ng, ba(ng hoa.i tre^n dda^'t nu+o+'c va` da^n to^.c ta.i Vie^.t Nam  va` be` lu~ Vie^.t gian ddie^u ngoa, xa?o quye^.t no^'i da`i tay cho che^' ddo^. ddo^.c ta`i ba^'t lu+o+ng  o+? ha?i ngoa.i, bo^i ba^?n nhu+~ng ngu+o+`i quo^'c gia cha^n chi'nh, ga^y hoang mang, ta.o  ngo+` vu+.c, chia re~ giu+~a nhu+~ng ngu+o+`i  cu`ng ly' tu+o+?ng, mu.c ddi'ch la`m lo`ng ngu+o+`i cha'n na?n,  ca?n tro+? co^ng cuo^.c dda^'u tranh cu?a ddo^`ng ba`o ti. na.n CS, pha' na't  nhie^.t ti`nh  xa^y du+.ng ne^`n da^n chu? ta.i que^ hu+o+ng.

Ngoa`i nhu+~ng ke? ddo' ra, lo`ng to^i thanh tha?n, to^i kho^ng he^` oa'n thu`ai. Rie^ng vo+'i Bs, to^i la.i co`n co' ca?  lo`ng tha`nh ki'nh. To^i xin nha('c la.i cho Bs nho+' la` to^i dda~ co' lo`ng tha`nh ki'nh bie^'u nhu+~ng ta'c pha^?m cu?a to^i cho ba'c si~, du` ba'c si~ dda~ email xin ddu+o+.c mua. Sau khi dda~ go+?i sa'ch dde^'n Bs qua bu+u ddie^.n ca? tha'ng, kho^ng nghe tin ho^`i a^m, to^i email ho?i Bs nha^.n ddu+o+.c bu+u pha^?m  to^i go+?i chu+a ? Lu'c ddo', Bs mo+'i email tra? lo+`i " nha^.n ro^`i ". Trong email ddo', Bs ho?i so^' tie^`n sa'ch la` bao nhie^u dde^? Bs go+?i tra?, co^.ng the^m ca? 10 ddo^ cu+o+'c phi'.

Thu+a Bs, tie^`n cu+o+'c phi' to^i go+?i  bu+u kie^.n ddo'  tu+` My~ dde^'n Nauy cho Bs to^'n khoa?ng 15 ddo^ chu+' kho^ng pha?i 10 ddo^ nhu+ Bs dda~ no'i ha. xuo^'ng. Co`n gi'a tie^`n sa'ch thi` dda~ co' in o+? bi`a sau, ca^`n gi` pha?i ho?i. Nhu+ng khi ddo.c email Bs vie^'t the^', to^i email go+?i la.i ra(`ng: tho^i, Bs kho?i tra? tie^`n, nhu+~ng ta'c pha^?m a^'y to^i bie^'u Bs dde^? Bs ddo.c cho vui.

Sau ddo', to^i in the^m 1 ta^.p Tho+ (Nhu+~ng Vu`ng Tro+`i) va`1 ta^.p Truye^.n . co' gio+'i thie^.u tre^n  die^~n dda`n,  Bs.  email ho?i tha(m va` to^i la.i mo^.t la^`n nu+~a go+?i  bie^'u Bs. Thu+a Bs, nhu+~ng chuye^.n na`y thi` ne^'u co`n nha^'t ddie^?m lu+o+ng ta^m,  Bs kho^ng the^? ba?o ra(`ng to^i ra(`ng to^i " dda(.t ddie^`u vu oan" cho Bs. pha?i kho^ng thu+a Bs. ?

To^i thie^'t nghi~ ngoa`i nhu+~ng  ti`nh giao ha?o ddo' ra, to^i kho^ng he^` ga^y thu` chuo^'c oa'n vo+'i Bs,  kho^ng hie^?u  " vi`mo^.t ly' do tha^`m ki'n na`o d-o', trong lu'c thie^'u ke^`m che^' , Bs. d-a~ la`m d-ie^`u qu'a te^. ha.i cu?a mo^.t con ngu+o+`i vo+'i con ngu+o+`i ba(`ng ca'ch d-a(.t d-ie^`u va`vu oan cho ke? dda~ kho^ng nga.i co^ng lao va` phi' to^?n, tha`nh ki'nh go+?i sa'ch bie^'u Bs to+'i hai la^`n ?

Xin phe'p ddu+o+.c go'p y' vo+'i Bs, tu+` nay tro+? ddi, ne^'u Bs  dda(.t ddie^`u la(ng nhu.c ai nhu+ Bs dda~ dda(.t ddie^`u la(ng nhu.c to^i, xin Bs. ha~y go+?i cho ho. mo^.t copy. Vi` ne^'u Bs la`m ddu+o+.c  the^', thi` mo+'i kho^ng  la` ke? dda'nh sau lu+ng. Hay la` Bs nghi~
ra(`ng dda'nh sau lu+ng nhu+ the^'  thi` la`m sao ddo^'i phu+o+ng bie^'t ma` tra? ddo`n cho ddu+o+.c. Cha('c Bs du+ bie^'t nhu+~ng ke? dda'nh sau lu+ng la` dda'nh le'n, ma` dda'nh le'n thi` kho^ng pha?i la`ca'ch  ha`nh xu+? cu?a ngu+o+`i qua^n tu+?.

Thu+a Bs, to^i kho^ng cho+` ddo+.i o+? Bs mo^.t lo+`i xin lo^~i. Vi` ba't nu+o+'c dda^`y dda~ bi. ha^'t xuo^'ng dda^'t, lie^.u co' ho^'t la.i ddu+o+.c kho^ng ? To^i chi? mong ba'c si~ tu+` nay ha~y so^'ng  ddu'ng  vo+'i lu+o+ng ta^m cu?a  mo^.t con ngu+o+`i dde^? ha`nh xu+?  lu+o+ng thie^.n vo+'i  mo.i ngu+o+`i, nha^t la` vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i kho^ng co' oa'n  thu` ma` co' ti`nh chie^'n hu+~u.

Tra^n tro.ng ki'nh cha`o  ba'c si~ , mo^.t ddie^`u ho+.p vie^n cu?a die^~n dda`n Nu+o+'c Vie^.t.


 Ki'nh


Ngo^ Minh Ha(`ng


 

6  - những emails nhận xét về tư cách Bs. Tôn Thất Sơn của nhiều vị trên DĐ.

Kính thưa quí bà con xa gần,
   Chuyện tranh cãi với nhau mà ông bác sĩ Tôn Thất Sơn mang cha mẹ; ông bà;  con cái của đối phương ra để chửi thì thật là tiểu nhân, thật xấu hổ cho con cháu ba đời!
   Xin kính chúc quí vị một mùa lễ an vui. (Trịnh Du)
Thật là đê tiện quá đi thôi
Bác sĩ Tôn Là một kẻ tồi
Địa ngục đang chờ hồn Bảy Núi
Diêm Vương sẽ thẻo lưỡi đi thôi!
(Trịnh Du)--- On Sun, 12/20/09, hoang nguyen <hoang4eb@gmail.com> wrote:

From: hoang nguyen <hoang4eb@gmail.com>
Subject: [PhoNang] Tam tinh: Tu cach cua BS Tôn Thất Sơn va ban cua BS
To: "Ton That Son" <lang.vuon@yahoo.com>, "Pho Nang" <PhoNang@yahoogroups.com>
Date: Sunday, December 20, 2009, 4:33 AM

Kính gởi diễn đàn và BS Tôn Thất Sơn,
Đây là bức thư tâm tình, có lẽ cũng không có nhiều dịp để viết như vầy nữa, vì chúng ta không nên bỏ nhiều thời gian vào những chuyện riêng. Mong rằng quý vị đọc qua thông cảm cho sự khó khăn của chúng tôi.
Tư cách của BS Tôn Thất Sơn
Kính thưa quý vị,
BS TTS forward nhiều thư và trong trường hợp bên dưới, có lẽ ai cũng biết BS TTS đồng ý với và dùng nội dung của những thư ấy để đả kích tôi.
BS Tôn Thất Sơn nói là viết có bằng chứng. Mới hôm nay, BS Tôn Thất Sơn gởi vào diễn đàn Phố Nắng một bài viết với tựa đề "Nguyễn văn Hoàng diễn hành với cờ máu". Đó là hành động vu khống. Thật là vô liêm sỉ! Nhưng vu khống tôi là chuyện nhỏ, bởi vì tôi đã từng tuyên bố xem nhẹ bản thân.
Song, kính thưa quý vị, tôi không có quyền xem nhẹ danh dự của người khác, đặc biệt không có quyền xem nhẹ danh dự của người mẹ đã quá cố của chúng tôi. Trong thư bên dưới, nick Huệ Trân viết:
"Phụ thân của BS NVH là Nguyễn Văn Trích, du học Pháp , trở về VN với bằng Tú Tài và bằng nhảy đầm. Được vợ là bà Trần Thị Bạch...".
BS Tôn Thất Sơn đã forward thư này vào diễn đàn ắt đã đọc qua đoạn ấy và biết tên mẫu  của chúng tôi trên Bạch. Nhưng BS Sơn đành tâm forward đoạn thơ của nick DoQuang, nhục mạ người mẹ đã quá vãng của chúng tôi. Thơ viết:
Bà Bạch chùm hum đầy ấn tượng 
Chó ta hùng hục rất hăng say
Lắc lư bì đạn ngay trôn Bạch
Lấp ló "cà nông" dưới bụng cầy"
Nếu tôi có đụng chạm gì đến BS, hay những người "tử tế" của BS thì BS và những người bạn "tử tế" ấy có thể tấn công tôi, nhưng hành động mang tên thân mẫu của tôi ra, dựng chuyện tình dục để tấn công, thật không phải là tư cách của người có tu dưỡng.
Thưa BS Tôn Thất Sơn,
Tư cách này là tư cách của đại úy BS của QLVNCH sao? BS thấy việc người ta nhục mạ người mẹ quá cố của chúng tôi là hay lắm sao? Cao thượng lắm sao, bác sĩ Sơn?
Với cách chơi hèn hạ của BS, BS có nghĩ rằng tôi đủ chữ nghĩa để mang song thân của BS ra mà miệt thị, hay làm trò cười không? Nhưng có cần làm như vậy chăng?
Kính thưa quý vị,
Tôi không đủ thời gian để trả lời từng thư của những nick ma mà BS TTS phóng vào. Có những chuyện hoàn toàn bịa đặt như tôi mở nick Tạ Tốn. Các nick ma ấy đã từng giả người này, người nọ, như nguyenvantan@ gmail.comnguyenchivinh@ gmail.com,  nguoidanmientay@ gmail.com và mới đây nhất là tranhuuphai@ gmail.com.
Từ xưa đến nay tôi vẫn thích ngoại hiệu Đông Tà, chưa bao giờ tự xưng mình là người tử tế. Do đó, mục đích của bức thư này không phải là để tự biện hộ, mà tôi chỉ mong người đọc thấy được những vị đang đả kích tôi và Phố Nắng, như BS TTS, là những người lấy việc chửi cha mắng mẹ người khác để làm vũ khí lý luận.
Không cần ở vị trí chủ diễn đàn,có lẽ quý vị cũng thông cảm nếu như những bức thư bôi nhọ hàm hồ của BS TTS không xuất hiện trên Phố Nắng.
Trân trọng,

Nguyễn văn Hoàng

TB: Nếu quý vị thấy cần cho diễn đàn Nước Việt biết tư cách của BS TTS và các người bạn của BS, xin vui lòng forward thư ny vào diễn đàn Nước Việt giúp (vì hoang4eb@gmail. com không là thành viên của diễn đàn này)TÔN THẤT SƠN LOẠI VỎ NGƯỜI KHÔNG BIẾT SỢ
GIANG HỒ
Ị VÀO MIỆNG!
......................................... * NHỮ - VĂN - ÚY


..........Khi ban tham mưu quyết định mở mặt trận BÌNH LONG ANH DŨNG, thực ra "điểm NƯỚC VIỆT LỢM" chỉ là hư điểm; nhưng do tính ngông cuồng, cao ngạo, hợm hĩnh, thích đóng vai "bố con chó xồm" trong khi thực tế chỉ đáng đóng vai làm cháu con chó ghẻ, tên TÔN THẤT SƠN đã vụng dại khơi sống lại chuyện đã qua khi tôi còn là cộng tác viên của NƯỚC VIỆT LỢM.  Thấy hắn mong.... được đền tội sớm, không muón "chờ một dịp khác" vì có vay nào mà không phải trả ?
.......... Có lẽ trong cái đầu óc của loài dê chó chúng suy nghĩ rất đơn giản: "tiên vu cáo phi cường", vì thế, để phản ứng lại vấn đề khi hắn  bị tôi phá tan âm mưu cắn lén ông LAI THẾ HÙNG; trước hoàn cảnh bất ngờ ấy dĩ nhiên hợp đồng thi hành cũng bị ngưng kết toán khi công việc " ám sát danh dự người Chống Cộng" còn chưa hoàn thành. Dĩ nhiên trong trường hợp cơm và sắp vào miệng mà lại bị xểnh,  sữa thừa bơ cặn vì thế bị đóng băng, không còn được  vào bao tử theo nhu cầu đòi hỏi nữa.
.......... Hoảng hốt trước tương lai gần sẽ phải chống bị gậy, bao nhiêu căm thù TÔN THẤT SƠN "DÊ - CHÓ - MÕI VẶT" chụp cả lên đầu tôi.với giọng đe doạ của những tên đầu gấu đứng bến xe đò bán.... cơm tù cho khách!
.......... Để dành lẽ phải cuả dân ăn cắp chuyên nghiệp và dân đĩ rạc,  SƠN DÊ CHÓ kể lể ai oán với dư luận, đánh lưà tình sót thương hào hiệp của những người dễ mủi lòng. Đây là một bằng chứng cụ thể, chứng tỏ lòng bất lương và tráo trở của một con quái vãt vật vỏ người ngay trước mắt qúy vị, nếu sau này SƠN DÊ CHÓ không chứng minh được sự bịp bợm là có thật thì bằng chứng cớ những gì ông điều hợp viên SƠN DÊ CHÓ sẽ có thể giải thích cho những gì thuộc loại chó điên cắn càn mà nhiều lần ông đã...ọc ra trên diễn đàn miệng ông tháo ra trên sân khấu như xe rút hầm cầu tháo chất chứa trong thùng "citern". Nào là (nguyên văn)
.......... "Khi mới vào, Ông NHỮ VĂN ÚY cũng tỏ ra lịch sự với mọi người và với tôi là điều hợp viên. Nhưng sau vài tuần ông ta lộ bản chất thô lỗ và lưu manh rồi dzọt khi bị "vây khổn với những câu hỏi về việc làm cuả NVU trong quá khứ".
......... Trước hết, nhận xét về hình thức, không phải là bới bèo ra bọ mà là thày chấm bài cho học trò, điều tôi nhận thấy ngay với đoạn văn ngắn chỉ vỏn vẹn có 56 chữ, thu lại, chưa đầy 2 dòng chữ đánh máy corps 12 cuả khổ giấy A4 mà vấp ngã những lỗi văn pham căn bản trầm trọng cuả một kẻ mới thoát thai trình độ mù chữ:
............ - Xuống dòng văng mạng!
............ - Không biết xử dụng luật văn phạm về dấu chấm và dấu chấm phẩy!
.......... Trình độ văn hoá tiếng Việt này chỉ có thể  ở mức "thi Tiểu học rớt", cũng "cao" như HỒ CHÍ MINH, tên "cha già dâm tặc", khi viết chúc thư (tức là không có thày chữa văn giúp) chỉ có khoảng 2 trang giấy mà "dấu ấn văn hoá quốc tế" để lại là .....17 lỗi chính tả!
.......... Tôi là người trưởng thành trong chế độ VNCH, chưa có bầng Tiểu học vậy mà ngày nay có thể chấm được văn bài cho một vị Bác sĩ (ông TÔN THẤT SƠN CHÓ - DÊ - MÕI VẶT) không mấy khó khăn. Nếu tôi biết cơ sự tiếng Việt ở Đại học y khoa Sài Gòn nó.... vô văn hoá như thế này thì tôi đã xin vào dậy Việt văn bổ túc cho Qúy ngài Bác sĩ trong tương lai
..........  Nói rỡn chơi một chút thế thôi chứ Đại học y khoa ở VNCH xưa được các nước văn minh nhất trên thế giới công nhận tương đương, đâu có để cán dốt lòi ra dài như cuả HỒ CHÍ MINH như vậy!
.......... Còn nhận xét về nội dung, phải nói tôi rất phục "cái thiên tài đểu" của những kẻ có tư tưởng ..... quét đường cho chế độ VGCS. Trước năm 1975, chính chúng nó cỡ VÕ LONG TRIỀU (TRIỀU BẾ GÀ, TRIỀU HÚT MÁU MÀO GÀ cho Thủ Tướng NGUYỄN CAO KỲ), nữ Tiến sĩ Sorbonne NGÔ BÁ THÀNH (THÀNH đòi quyền sống dâm dật), bác sĩ chồn lùi NGUYỄN TUẤN ANH v...v... cũng dùng đủ mọi thủ đoạn để hạ bệ uy tín và danh dự  những cá nhân, những tập thể chống cộng, trải thảm cho đoàn quân đi dép râu khạng nạng vào Sàigon!
.......... Màn đó đang tái diễn ở hải ngoại ngày hôm nay nnn TÔN THẤT SƠN v... v.... đang thi đua đem thân xác và danh dự gia tộc đề lót đường cho VGCS.
.......... Viết văn thì dốt quá cỡ thợ mộc đến như thế, nhưng chủi thì chuyên nghiệp và hay lắm. Như câu dẫn chứng trên cuả  cái nhà anh TÔN THẤT SƠN (SƠN CHÓ - SƠN MÕi VẬT - SƠn DÊ NÚI) cũng đạt được đỉnh điểm cao để chửi. Với 56 chữ, TÔN THẤT SƠN DÊ - CHÓ đã gói gọn cuộc đời tôi vào cái chăn để bóp cổ cả cuộc đời -từ khi còn bê bê đến lúc trưởng thành đều là một tên có bản chất thô lỗ lưu manh.
.......... Câu này, giá dùng để xỉ vả tên HỒ CHÍ MINH thì đúng hết chỗ chê, lúc còn là thiếu nhi thì đã chơi trò đểu cáng hạ cấp, dân LÀNG SEN (nơi chôn nhau cắt rốn họ HỒ) kể rằng "lúc chim chưa mở mắt, hắn đã thừa cơ hội trời tối, đông người, đi xem lễ hội trong làng, đứng sau các cô (có thể là chị, là mẹ), tụt quần ra dí.... chim vào tay người đàn bà đứng phiá trước để "ông cha được lừng lẫy bốn phương trời". Lớn lên, tinh hoa vô giáo dục càng phát triển: ăn lường ...éo quỵt thế giới; từ Pháp, Tầu, Nga, chỗ nào cũng lừng lẫy đại danh sở khanh làm những điều cặn bã thối tha như vứt con rơi con rụng đi ăn mày tình thương xã hội, cướp vợ đồng chí, lúc sắp chết còn làm điều đại nghịch là bán nước v... v.... Nó đó, HỒ CHÍ MINH, thằng đại thô lỗ và lưu manh, TÔN THẤT SƠN DÊ CHÓ không dám mó đến.... lông dế nómà lại chụp lên đầu tôi, một người không dám nói thánh thiện nhưng cuộc sống danh dự của TÔN THẤT SƠN không xứng đáng lết đến gần để chùi chân.
.......... Bằng chứng, như bài ngày hôm qua tôi đã viết (chủ đề "TUỒNG DÊ CHÓ CẬY RẰNG ĐẮC THẾ", trên diễn đàn nói PALTALK tôi đã nhiều lần công khai thách thức toàn ban điều hành DIỄN ĐÀN NƯỚC VIỆT -nói chung- cá nhân TÔN THẤT SƠN "DÊ - CHÓ - MÕI VẶT" -nói riêng- đến dự và công khai đấu lý-. Cả 3 lần mời, cả 3 lần đều trốn chui trốn lủi, không dám đến hội thoại,( nhưng chắc rằng.... rất dám tụ   nhau ở.... một chỗ kín nào đó , chăm chú nghe hội luận qua phát thanh!
.......... Hành động tiểu nhân dưới cả tiểu nhân như vậy, không sợ chốn giang hồ người ta ị vào mõm sao, TÔN THẤT SƠN ??? (còn nưã)

__._,_.___

 


[Attachment(s) from Pham hoaiviet included below]

[Kinh xin moi xem trong File - Unicode]


Ma(.t Tha^.t cu?a To^n Tha^'t So+n


Ki'nh thu+a Quy' ddo^.c gia? va` Quy' ddo^`ng hu+o+ng quan ta^m,
Ho^m nay Pha.m Hoa`i Vie^.t to^i buo^.c lo`ng pha?i vie^'t va`i do`ng ki'nh go+?i dde^'n Quy' ddo^.c gia? va` Quy' ddo^`ng hu+o+ng, nguye^n nha^n la` vi` to^i muo^'n tri`nh ba`y ve^` Ma(.t Tha^.t cu?a mo^.t ke? te^n la` To^n Tha^'t So+n.

 Tru+o+'c he^'t to^i pha?i no'i lo+`i xin lo^~i vo+'i Quy' ddo^.c gia? va` Quy' ddo^`ng hu+o+ng ve^` vie^.c nga`y nay to^i kho^ng co`n co' the^? to^n tro.ng mo^.t ngu+o+`i du` co' ho.c vi. Ba'c Si~ nhu+ng la.i co' tu+ ca'ch cu?a mo^.t ke? vo^ ho.c, va` to^i dda~ kho^ng co`n muo^'n du`ng ngo^n ngu+~ li.ch su+. vo+'i ha('n nu+~a.
Xin thu+a ro~ o+? dda^y la` ngay tu+` bu+'c thu+ dda^`u tie^n to^i tra? lo+`i cho o^ng To^n Tha^'t So+n khi o^ng ta du+.ng ddu+'ng ra chuye^.n to^i la` phu. ta' cho o^ng Vo~ Va(n A'i, du` to^i dda~ cu+.c lu+.c pha?n ddo^'i nhu+ng to^i va^~n "thu+a go+?i ba'c si~ To^n Tha^'t So+n" dda`ng hoa`ng. Va^.y ma` kho^ng hie^?u ta.i sao o^ng ta la.i luo^n ta^'n co^ng to^i ve^` vie^.c to^i dda~ thu+o+`ng xuye^n chuye^?n ba`i cho o^ng Ba?o Quo^'c Kie^'m, cu`ng ca'c ba`i Ba?o Ve^. Pha^.t Pha'p va` Da^n To^.c. Mo^.t so^' ngu+o+`i nha^.n ra To^n Tha^'t So+n dda~ tu+` tu+` bie^'n tha`nh mo^.t te^n vo^ ho.c, vo^ lie^m si?. Ha('n dda~ vie^'t cho to^i nguye^n va(n nhu+ sau: 
"La^u nay chu'ng ta kho^ng he^` "ddu.ng ddo^." cu`ng nhau, cho dde^'n khi nu+~ sy~ chuye^?n ba`i cu?a nhu+~ng ngu+o+`i bi.t ma(.t, nha^'t la` mo^.t ngu+o+`i te^n BQK, ddie^?m sa'ch Bie^'n ddo^.ng mie^`n Trung cu?a Lie^n Tha`nh. Ngu+o+`i bi.t ma(.t na`y co' gio.ng va(n chu+o+ng sa(.c mu`i ma('m ruo^'c, ke^'t to^.i vu vo+ o^ng Lie^n Tha`nh. To^i chi? ne^u te^n nu+~ sy~ post ba`i thie^'u tu+ ca'ch ddo'.Nu+~ sy~ be`n no^?i tam ba`nh ca` khi.a vo+'i TTS. Tha^'y tu+ ca'ch kho^ng ddu'ng dda('n cu?a ngu+o+`i dda`n ba` vie^'t tho+ ma` la^u nay to^i me^'n mo^., to^i im la(.ng. Nhu+ng khi co' di.p no'i la.i ve^` LT vo+'i BQK, Tue^. Kie^'m, to^i tha(?ng thu+`ng ne^u te^n nu+~ sy~, nhu+ng kho^ng co' y' ta^'n co^ng ca' nha^n nu+~ sy~".  Ga^`n dda^y trong mo^.t thu+ go+?i cho to^i, ha('n vie^'t "... te' ra ca'i "nu+~ si~" na`y vi` nhu ca^`u cho^'ng Lie^n Tha`nh..." ; va` mo+'i ca'ch dda^y 2 nga`y - nga`y Dec. 12, 2009 - ha('n la.i gio+? gio.ng ha`m ho^` vu kho^'ng nhie^`u ngu+o+`i trong mo^.t thu+ ha('n vie^'t cho ngu+o+`i co' te^n la` "tao khang" ra(`ng: "Cho dde^'n ba^y gio+` to^i va^~n co`n giu+~ y' nghi~ ve^` nho'm ca'i gi` go.i la` Cu+ Si~ Cha^'n Hu+ng Pha^.t Gia'o ho+.p lu+.c vo+'i ba` la`m tho+ Pha.m Hoa`i Vie^.t ra tay pha' hoa.i GHPGVNTN. Ly' do la` ho. cu+' chu+'ng minh Nho'm PG A^'n Quang la` VC ba(`ng ca'ch bi.a dda(.t ra ro^`i ddo^? rie^'t cho o^ng LT dda~ to^' ca'o nhu+ va^.y..." (nguye^n va(n).

Ki'nh thu+a Quy' DDo^.c gia? va` Quy' DDo^`ng hu+o+ng,
Quy' Vi. tha^'y ddo', To^n Tha^'t So+n thu+.c su+. la` mo^.t ke? a(n o^'c no'i mo`, ha('n vu kho^'ng cho To^? Chu+'c Cu+ Si~ Cha^'n Hu+ng Pha^.t Gia'o dda~ ho+.p lu+.c vo+'i Pha.m Hoa`i Vie^.t to^i ma` "
ra tay pha' hoa.i GHPGVNTN", ha('n no'i "pha' hoa.i" ma` "pha' hoa.i" chuye^.n gi`? Ha('n co`n gian manh ddu+a ra ca'i-go.i-la` ly' do ra(`ng "ho. cu+' chu+'ng minh Nho'm PG A^'n Quang la` VC". Xin co' vi. na`o co`n lie^n la.c vo+'i To^n Tha^'t So+n ha~y ho?i ha('n xem Nho'm Cu+ Si~ Cha^'n Hu+ng Pha^.t Gia'o dda~ vie^'t ca'i gi` dde^? "chu+'ng minh Nho'm PG A^'n Quang la` VC"? To^n Tha^'t So+n dda~ no'i thi` pha?i da^~n chu+'ng cho ro~ ra`ng, Nho'm Cu+ Si~ Cha^'n Hu+ng Pha^.t Gia'o dda~ vie^'t o+? ba`i na`o, pho^? bie^'n nga`y na`o, chu+' kho^ng the^? pho+'t lo+` ddu+o+.c. Va` ha('n co`n vie^'t ra(`ng: Nho'm Cu+ Si~ Cha^'n Hu+ng Pha^.t Gia'o "bi.a dda(.t ra ro^`i ddo^? rie^'t cho o^ng LT", va^.y To^n Tha^'t So+n pha?i no'i ro~ la` "bi.a dda(.t" ca'i gi` dde^? chu+'ng minh su+. vie^.c ha('n dda~ vie^'t? Ro^`i "ddo^? rie^'t cho LT" la` sao? Quan tro.ng la` vu. ha('n no'i ra(`ng Nho'm CSCHPG "bi.a dda(.t dde^? chu+'ng minh Nho'm PG A^'n Quang la` VC", 
ha('n pha?i da^~n chu+'ng mo^.t ca'ch cu. the^? chu+' kho^ng the^? no'i kho+i kho+i. Ha('n kho^ng the^? chi? vi` muo^'n "ddo^.i Lie^n Tha`nh le^n dda^`u ha('n" ma` ha('n du+.ng ddu+'ng ra chuye^.n dde^? vu kho^'ng cho ngu+o+`i kha'c co' ha`nh ddo^.ng na`y ha`nh ddo^.ng kia. Ve^` su+. kie^.n na`y, Quy' Vi. ne^n buo^.c To^n Tha^'t So+n pha?i tri`nh ba`y cho ro~ ra`ng, chu+' kho^ng the^? cha.y la`ng ddu+o+.c. Ra^'t ca?m o+n Quy' Vi..

To'm la.i, do ca'i tu+ ca'ch kho^ng ddu+'ng dda('n cu?a To^n Tha^'t So+n ma` khi vie^'t thu+ na`y ki'nh go+?i Quy' DDo^.c gia? va` Quy' DDo^`ng hu+o+ng va` co' lo+`i xin lo^~i tru+o+'c ve^` vie^.c Pha.m Hoa`i Vie^.t to^i buo^.c lo`ng pha?i xem ha('n nhu+ mo^.t te^n vo^ ho.c, vo^ lie^m si?, mo^.t te^n cu+' gio+? tro` "ca('n le'n" ma` thu+.c su+. thi` ha('n chi? ca('n ddu+o+.c va`o ga^'u qua^`n cu?a thie^n ha.. Ki'nh mong Quy' Vi. tho^ng ca?m.

To^n Tha^'t So+n la` ke? tuy gia` nhu+ng kho^ng ne^n ne^'t, ha('n luo^n qua^.y pha' co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t Nam ha?i ngoa.i cho^'ng co^.ng, va` luo^n to? ve? khinh khi Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng Nha^'t du+o+'i quye^`n la~nh dda.o cu?a DDa.i La~o Ho`a Thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^.. Ba?n cha^'t gian manh cu?a To^n Tha^'t So+n la`: tuy ha('n cu+'  gia? vo+` nhu+ be^nh vu+.c Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o VN Tho^'ng Nha^'t, nhu+ng thu+.c te^' thi` ha('n luo^n "ddo^.i" Lie^n Tha`nh le^n dda^`u ha('n, ma` LT la` ke? vie^'t cuo^'n Bie^'n DDo^.ng Mie^`n Trung dde^? ke^'t a'n "Nho'm PG A^'n Quang" la` Vie^.t Co^.ng. 

Sau dda^y la` ba(`ng co+': Trong 
"Thu+ go+?i Lie^n Tha`nh va` To^n Tha^'t So+n" pho^? bie^'n tre^n Net nga`y 3 tha'ng 12 na(m 2009 cu?a mo^.t thanh nie^n tre? la` ca^.u Nguye^~n Bu+?u Hu`ng, ca^.u dda~ tri'ch ra mo^.t ddoa.n trong bu+'c thu+ cu?a To^n Tha^'t So+n go+?i o^ng Tra^`n Kie^'m DDoa`n (Sunday, November 22, 2009 - 6:42 AM) ma` nguye^n va(n cu?a To^n Tha^'t So+n vie^'t nhu+ sau dda^y: "... Gia'o Ho^.i PGVN Tho^'ng Nha^'t la` tho^'i tha^n cu?a kho^'i PGAQ. Mo^.t khi ke^'t to^.i ddu+o+.c Kho^'i PGAQ la` VC ro^`i, thi` ddu+o+ng nhie^n GHPGVNTN do DDLHT Qua?ng DDo^. XLTV Ta(ng Tho^'ng la` VC..."(
nguye^n va(n cu?a TTS). Va` o+? ngay sau ddoa.n va(n na`y, ca^.u Nguye^~n Bu+?u Hu`ng dda~ dda'nh gia' To^n Tha^'t So+n ra(`ng: "Ca'ch ly' lua^.n va` pha^n ta'ch va^'n dde^` nhu+ tre^n, nhu+~ng ngu+o+`i ddo.c ddoa.n va(n na`y se~ ca?m tha^'y ngu+o+`i vie^'t hoa(.c ngu nhu+ bo`, hoa(.c la` cu?a bo.n cha(n bo` (Bo` Si~), hoa(.c cu?a loa`i bo` sa't (BS) kho^ng bie^'t tro+`i cao dda^'t ro^.ng, chu+' dda^u pha?i la` lo^'i pha^n ti'ch tu+` dda^`u o'c minh ma^~n cu?a mo^.t Ba'c si~..." (nguye^n va(n cu?a Nguye^~n Bu+?u Hu`ng).

DDo^'i vo+'i Pha.m Hoa`i Vie^.t to^i thi` To^n Tha^'t So+n chi? la` mo^.t ke? ho^` ddo^`, ha('n chi? bie^'t a(n o^'c no'i mo`. Do ba?n cha^'t na`y ma` ho^`i ga^`n hai tha'ng tru+o+'c dda^y, chi'nh To^n Tha^'t So+n dda~ pha?i vie^'t thu+ cho Pha.m Hoa`i Vie^.t to^i, thu+ ddu+o+.c pho^? bie^'n ro^.ng ra~i tre^n Net nga`y 15/10/2009 ra(`ng 
"To^i xin lo^~i ba` vi` dda~ ddoa'n nha^`m ba` la` phu. ta' cho o^ng Vo~ Va(n A'i. Nha^n dda^y to^i xin lo^~i ve^` su+. nha^`m la^~n na`y cu`ng o^ng Vo~ Va(n A'i va` cu`ng qui' vi." 
(nguye^n va(n).                                                               
Ga^`n dda^y, do To^n Tha^'t So+n dda~ tra'o te^n mo^.t ba`i vie^'t cu?a mo^.t ta'c gia? phu. nu+~, va` khi ta'c gia? ba`i vie^'t na`y dda(.t va^'n dde^` la` ta.i sao ha('n la`m the^', thi` ha('n co`n le^n ma(.t ra(`ng ddo' la` mo^.t vie^.c bi`nh thu+o+`ng, kho^ng dda'ng tha('c ma('c, kho^ng dda'ng xin lo^~i. Cho ne^n to^i kha'm pha' ra ra(`ng To^n Tha^'t So+n co`n la` mo^.t te^n chuye^n... tra'o ba`i ba la', nghi~a la` ha('n cha(?ng kha'c gi` mo^.t ke? ba^`n tie^.n o+? dda^`u ddu+o+`ng xo' cho+., thu+o+`ng ho^` ddo^` va` luo^n la'u ca' vo+'i phu. nu+~.

So+? di~ To^n Tha^'t So+n cu+' thi?nh thoa?ng la.i dda'nh pha' Pha.m Hoa`i Vie^.t to^i, nguye^n nha^n la` vi` ha('n muo^'n la`m cho to^i pha?i bu+.c mi`nh ngo~ ha^`u cha^'m du+'t vie^.c chuye^?n ba`i cho o^ng Ba?o Quo^'c Kie^'m va` chuye^?n nhu+~ng ba`i co' no^.i dung ba?o ve^. Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng Nha^'t ddi kha('p the^' gio+'i. DDo' la` ke^' hoa.ch gian manh cu?a To^n Tha^'t So+n, ha('n thu+.c hie^.n ke^' hoa.ch na`y chi? nha(`m la`m lo+.i cho Vie^.t Co^.ng ma` tho^i. Va^.y thi` ha('n la` ai?

Cho ne^n ho^m nay to^i vie^'t thu+ na`y dde^? kha(?ng ddi.nh vo+'i Quy' ddo^.c gia? va` Quy' ddo^`ng hu+o+ng ra(`ng: To^n Tha^'t So+n dda~ la^`m. 
Ha('n kho^ng bao gio+` la`m to^i ngu+`ng chuye^?n nhu+~ng ba`i cho^'ng co^.ng, cho du` ha('n co' dda'nh pha' to^i dde^'n co+~ na`o, va` cho du` to^i co' kho^ng the`m tra? lo+`i tra? vo^'n gi` ddo^'i vo+'i nhu+~ng lo+`i cha^m cho.c cu?a ha('n, nhu+ng to^i quye^'t se~ va^~n tie^'p tu.c chuye^?n dde^'n ca'c Die^~n DDa`n kha('p trong nu+o+'c va` o+? ha?i ngoa.i nhu+~ng ba`i cu?a o^ng Ba?o Quo^'c Kie^'m cu~ng nhu+ nhu+~ng ba`i co' no^.i dung ba?o ve^. Gia'o Ho^.i PGVNTN cu`ng nhu+~ng ba`i cho^'ng bo.n Vie^.t Co^.ng. 
To^n Tha^'t So+n du` co' ra su+'c dda'nh pha' to^i, ta^'n co^ng to^i trong mu.c ddi'ch gian manh na`o ddo' thi` cu~ng kho^ng the^? la`m suy suye^?n ddu+o+.c quye^'t ta^m cu?a to^i.
Ha`nh ddo^.ng na`y cu?a to^i co`n nha(`m la`m sa'ng ma('t nhu+~ng ke? nhu+ Lie^n Tha`nh, To^n Tha^'t So+n va` mo^.t so^' ngu+o+`i luo^n be^nh vu+.c cho cuo^'n Bie^'n DDo^.ng Mie^`n Trung cu?a Lie^n Tha`nh Hie^.n nay trong lu'c bo.n gia(.c Vie^.t Co^.ng ddang ba'n dda^'t nu+o+'c cho Trung Co^.ng, trong lu'c gia(.c co^.ng phi? ddang dda`y ddo.a cu+o+'p dda^'t, dda'nh pha' to^n gia'o cu?a Da^n To^.c Vie^.t Nam, thi` Lie^n Tha`nh va` phe nho'm cha(?ng nhu+~ng ho. kho^ng lo cho^'ng Vie^.t Co^.ng, ma` ho. co`n du`ng quye^?n  BDDMT dde^? la`m cho co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t o+? ha?i ngoa.i ro^'i ren, xa'o tro^.n. Ve^` phi'a To^n Tha^'t So+n ho^` ddo^` va` ba^'t lie^m si?, cha(?ng nhu+~ng ha('n ddang u?ng ho^. trie^.t dde^? phe nho'm LT ga^y ro^'i co^.ng ddo^`ng VN, ma` ha('n co`n xen va`o dde^? qua^.y pha' ddu? mo.i chuye^.n ddang xa?y ra tre^n Net, ngoa`i ra ha('n la.i co`n hay ta^'n co^ng ca? ca'c phu. nu+~ ye^'u dduo^'i nu+~a.

Ho^m nay Pha.m Hoa`i Vie^.t to^i pha?i vie^'t ma^'y ha`ng tre^n dda^y dde^? ki'nh ba'o dde^'n Quy' ddo^.c gia? va` Quy' ddo^`ng hu+o+ng quan ta^m dde^'n co^.ng ddo^`ng dde^? Quy' Vi. hie^?u ro~ va^'n dde^` va` bie^'t ddu+o+.c Ma(.t Tha^.t cu?a To^n Tha^'t So+n ho^` ddo^` a(n o^'c no'i mo` nhu+ the^' na`o.

Tra^n tro.ng ki'nh cha`o va` ca'm o+n Quy' Vi.,
Pha.m Hoa`i Vie^.t
Nga`y 14 tha'ng 12 na(m 2009
Kẻ Vô Lại May Mắn


"..Một người được tôi nhắc đến kế tiếp trong bài viết hôm nay, những ngày rét mướt của tháng mười hai năm 2007, là kẻ tự xưng bác sĩ Tôn Thất Sơn ở một phương trời xa tít nào đó. Có thể là Ảo có thể là Thật. Không ai nhận diện được chân dung và tầm hiểu biết của nhân vật này..
Tôn Thất Sơn là người điều hợp "tài ba" của diễn đàn Nước Việt/ do bà Trần Nam Bình chủ trương.
Sự bệnh hoạn ấu trỉ trong cách nhìn và xét đoán sự việc là một trong những khía cạnh đời sống của người Moderator Tôn thất Sơn. Thay vì phân tách và viết xuống những điều khách quan- một đức tính cần thiết của một người điều hợp diễn đàn- Sơn đã để tình cảm chi phối và phê phán theo chủ quan, đến nổi người đọc ngạc nhiên. Mới đầu tôi nghĩ Sơn thiên vị. Nhưng càng về lâu, Sơn càng bộc lộ bản chất “nô tài”. Những lời văn hằn học không cần thiết, không đúng chỗ đã đẩy Sơn đi xa cái vị trí của một người trọng tài. Sơn cố tạo một vài ấn tượng trí thức và lùng sục vào mọi mọi lãnh vực để chứng minh mình đa dạng và am hiểu tình hình. Nhưng càng biểu lộ, Sơn càng nóng nảy, càng giống như một con chó nóng nảy lùng sục vào những bãi rác để tìm gặm một chiếc vớ rách về cho chủ. Thật tình người ta không hiểu Sơn muốn bày tỏ điểu gì trên suốt chiều dài phong phú của diễn đàn. Từ chuyện Văn Bút, đến chuyện cộng đồng địa phương. Từ nhân vật mới vừa dấn thân đến nhân vật già nua rút vào trong bóng tối. Từ những tin tức về các cuộc biểu tình trong nước đến những cuộc quyên góp ủng hộ nhân quyền bên ngoài. Mỗi vấn đề đều được Sơn chiếu cố với cái nhìn hời hợt vì kiến thức giới hạn. Và sau đó “sủa” một vài tiếng. Khi thì trịch thượng kẻ cả. Khi thì hạ mình nhún nhường. Khi thì tung hô. Khi thì kết án.
Giống như một cầu thủ bao sân nhưng không có được tầm nhìn sáng suốt, Sơn đã không đưa được đường bóng ngoạn mục nào vào khung thành đối phương, mà lâu lâu lại đá ngược về lưới nhà. Sự chia rẻ của cộng đồng đang trở thành căn bệnh trầm kha, nhưng với tài năng của một đốc tơ vườn, Sơn đã “mổ xẻ” nát bấy thêm bằng những dòng văn thiếu trách nhiệm. Cũng tại độc giả dễ tính đặt kỳ vọng vào Sơn nhiều quá. Người ta ít thấy Sơn có những kế hoạch làm suy yếu chế độ trong nước. Nhưng người ta thấy Sơn rất nhiệt tình trong việc làm phân hóa tập thể tị nạn bên ngoài.
Cách đây vài hôm, Sơn lên tiếng nhận xét nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh không biết làm chính trị (?)
Khi Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh thành danh và đi vào lịch sử không gian và văn học, lúc đó Sơn đang ở đâu? Sơn có thể không nói ra, nhưng hình như mọi người cũng biết Sơn lúc đó không là cái gì cả. Có những loại nấm và chùm gởi chỉ sống nhờ trên cành của đại thụ, vì bóng mát cành nhánh đại thụ chở che. Chường mặt ra ánh sáng là chùm gởi và nấm sẽ chết.
Người ta nghe nói Sơn nguyên là đảng viên của Mặt trận Hoàng Cơ Minh. Rồi ly khai (nghe nói Sơn bị khai trừ). Giống như Thoại bị khai trừ. Tôi nghe nói Sơn từng gởi bài viết cho các báo, nhưng không được chọn đăng. Tôi chỉ đọc thấy tên Sơn trong mục thư tín của tòa soạn chứ chưa từng thấy bài. Tạm coi Sơn có biết viết chút đỉnh.
Một nhà văn có thể trở nên một bác sĩ, nếu họ muốn. Nhưng bác sĩ muốn trở thành nhà văn còn phải xét lại.
(Tôi xin kể riêng những trường hợp hiếm quí trong văn học hải ngoại, trong đó có những nhà văn đồng thời là bác sĩ, như Nguyễn Xuân Quang, Tam Thanh, Mùi Quí Bồng. Họ có chỗ đứng riêng trong văn học và có giá trị thực sự).
Ðôi khi cái Họ- (Last name) chưa biểu lộ được lịch sử của một con người. Nhưng sự vô lại sẽ tô điểm và sơn phết rạch ròi lên cái lịch sử đó.
Bác sĩ Sơn, đang tự hào về những điều mình không có. Ðiều đó hơi có vẻ vô lại một chút.
Người ta không hiểu bà Trần Nam Bình có thật sự quan tâm hiểu biết đến diễn đàn Nước Việt hay không, khi đặt cho Sơn đứng trong vai trò của một người điều hợp. Vì Sơn không có cái lương tâm trong sáng cũng như sự công bình tối thiểu để làm công việc đòi hỏi cần một kiến thức tổng quát sâu rộng, một đạo đức tối thiểu. Việc làm của Sơn - mới nhìn,  tưởng đó là xây dựng khách quan, góp cho đời những hoa thơm cỏ lạ. Nhưng xem kỹ, là những rác rến không hơn không kém. Nó làm hại diễn đàn, biến diển đàn thành một bãi rác. "
   
Phạm Ngũ Yên 
Mùa Giáng Sinh 2007