Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Việt Dzũng Tại Paris

Anh Chị Em thân mến ,
Nhận trách nhiệm Anh Chị Em thành viên Phong Trào Hưng Ca Việt Nam giao phó , chúng tôi đại diện , PTHCVN tại Pháp , và các thân hữu , tổ chức buổi Tưỡng Niệm Nhạc Sĩ Tranh Đấu Cho Nhân Quyền &
Tự Do Cho Việt Nam Việt Dzũng .
1 - Thánh Lễ
Ngày Chủ Nhật 05/01/2014 tại Thánh Đường Saint Augustin ,
1 Ave Cesar Caire Paris 8è , métro Saint Augustin ( lignes 9 - 14 )
từ 13 giờ 30 đến 18 giờ ( Thánh Lễ bắt đầu 14 giờ )
do Cha Jean Nguyễn Lân đến từ Louvain ( Belgique )
Sau phần Thánh Lễ , Anh Chị Em Nghệ Sĩ Tự Do sẽ chia sẻ cùng Anh Chị Em những dòng nhạc Đấu Tranh , Tâm Huyết của Việt Dzũng , cũng như những hình ảnh  , tiếng nói , lời ca của người chiến sĩ dùng tiếng hát lời ca của mình làm một vũ khí đóng góp trong công cuộc tranh đấu giành lại Tự Do , Nhân Quyền và Dân Chủ cho Quê Hương Việt Nam . 
2 - Lễ Cầu Siêu
Ngày Thứ Bảy 18/01/2014 tại Chùa Khánh Anh
14 Ave Henri Barbusse 92220 Bagneux
Từ 11 giờ : Chủ Lễ Thượng Toạ Thích Quảng Đạo
Sau Lễ Cầu Siêu , vơi sự giúp đở của Nhà Chùa , chúng tôi tổ chức 1 buổi ăn trưa ( mổi phần 10€ ) , cơm chay , để 1 lần nửa Quý Anh Chị và Anh Chị Em Nghệ Sĩ Tự Do chúng ta cùng nhau chia sẽ những Kỷ niệm mà Việt Dzũng với những tác phẩm bất hủ , đã ghi vào lòng chúng ta .
Kính mời Anh Chị Em tham gia và tham dự 2 chương trình nầy .
Thay mặt Phong Trào Hưng Ca và thân hữu
Trần Nghĩa Hiệp , PTHCVN Pháp , « hieptr@hotmail com »
* * * 
Chương trình tang lễ PTT Việt Dzũng
Thứ Sáu , 27/12 :
- 4-5 PM Lễ Phát Tang tai Peek Family Colonial Funeral Home , 7801 Bolsa Ave , Room #1 , Westminster , CA 92683 - ( 714 ) 893-3525
- 5-8 PM thăm viếng linh cữu Viet Dzung
- Từ 8 PM  ... Đài SBTN làm lễ vinh danh , tưởng niệm Viet Dzung tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 14180 All Amrican Way , Westminster CA 92863 .
Thứ Bảy , 28/12 :
- Thăm viếng suốt ngày từ 8 AM -8 PM
Chủ Nhật , 29/12 :
- Thăm viếng từ 8 : AM – 5PM
Thứ Hai , 30/12 :
- 7:30 AM – 8:30 AM Lễ tại nhà quàn
Peek Family Colonial Funeral Home ,7801 Bolsa Ave , Room #1
- 9:30 AM di quan tới nhà thờ Thánh Linh ( Holy Spirit ) : 17270 Ward St . Fountain Valley , CA 92708
- Sau Thánh Lễ - Lễ Di Quan ( linh cữu ) tới NghĩaTrang Chúa Chiên Lành :
Good Shepherd Cemetery
8301 Talbert Ave
Huntington Beach , CA 92605
Phone : ( 714 ) 847-8546
* * *