VỊ QUỐC VONG THÂN - NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI - Vĩnh Nhất TâmNỗi đau Quốc-nhục còn chi phối

Hai chữ ''Tri-ân'' luống ngậm ngùi.

Khủng bố vây quanh nơi cố quận

Nghĩa-trang: Quân đội chẳng yên  nơi?Cộng-đồng  Tỵ-nạn chung danh phận

Thế giới nơi nào có Việt Nam.

Lên tiếng không nhường khi bạo lực:
Ra tay cày phá mộ: Trung-thần (*).Ba miền Đất Nước chung bi cảnh,

Không thể nương tay để chúng đào...

Phải quyết một lòng dương khí thế!

Đứng lên giữ lấy: Mộ Anh-hào.Không ai quên được bầy nô lệ?

Cúi mặt làm theo đền nổi hèn...
Bọn chúng đã từng nghe mệnh-lệnh:

Tháng Hai Bảy Chín (*): Cấm TRI ÂN? Từ sau Quốc Nạn: Làm dân Việt,

Quyết chống bạo quyền chẳng nới tay!

Thế giới lặng nhìn trong ngưỡng mộ

Màu cờ Nhân-bản vẫn tung bay!

Vĩnh Nhất Tâm 15.04.2013


(*) Trung thần:  Ý tác giả trong hai chữ: "Trung-Thần",  không phải dựa theo nghĩa thời phong kiến dùng để chỉ bề tôi trung đối với vua (vua là vua một một nước chứ không phải là vua một dòng họ)! Mà đây là ý nghĩa  của chữ  ''Trung Thần'' được kết tinh  từ  ý nghĩa  rất đổi thiêng liêng : "VỊ QUỐC VONG THÂN''  từ các chiến sĩ đến cấp chỉ huy và  lãnh  đạo trong  nền Quốc Đạo, được gói ghém với bòn chữ:  ''Trung-liệt, Trung-nghĩa'';  trọn tấm lòng hy sinh vì giống nòi và xã tắc khi đất nước lâm nguy. Tuyệt đối không phải chết cho một âm mưu đen tối được sự sắp đặt để thực thi ý đồ của thế lực ngoại nhân như đảng cộng sản dưới sự lãnh đạo  của HCM và đồng bọn được trực tiếp chỉ huy của đảng CSQT (Nga Tàu) để xâm lăng phần đất Tự Do. Điều này, đã được xác định trong Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa:  - Từ ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau là lãnh thổ của một Quốc-gia;  có nghĩa là sẽ quyết tâm giải phóng Miền Bắc  để giành lại nền độc lập của một quốc gia, đã được đảng cộng sản Tàu và Nga dựng nên.  Thừa cơ hội, bọn chúng  cướp chính quyền  vào 02.09.1945; lập tức  hợp thức hóa bằng văn bản của HĐ  Genève vào ngày Quốc Hận 20.07.1954.

 (*) Sự hèn nhát đã rõ ràng  chứng tỏ vào ngày 17 thang 02 năm 2013, tức là sau 34 năm, ngày Tưởng niệm những chiến sĩ Quốc gia Việt Nam hy sinh trước họng súng xâm lăng của Hán cộng trên  khắp 6 tinh dọc biên giới Bắc Việt Việt Nam, bị ngụy quyền đảng cộng sản cấm hoàn toàn. Đó là một câu trả lời hết sức chính xác: Ngụy quyền  đã đầu hàng Tàu cộng  sau Hội nghị lén, mà Giang Trạch Dân đã xác định cho  bọn tay sai Nguyên Văn Linh, Đổ Mười,.. còn yên tâm để có thể che đậy được ngày nào hay ngày ấy. Đó là ngón đòn tâm lý vững chãi dành cho bọn hèn nhát là:  ''bí mật'', trước cái gọi là ''Hội nghị Thánh-đô'' tại tỉnh Tứ Xuyên bên Tàu, vào ngày 3 và ngày 4 tháng 9 năm 1990, và ''Hiến-pháp''  ngụy quyền ra đời 1992.