SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXII TN( C) (Lc 20,27-38)

Sự sống hay sự chết ?
Vâng ! Kính thưa quý vị, và các bạn, nói đến cái chết ai mà không sợ, cái chết tạm thời, hay cái chết vĩnh viễn. Vâng, cũng chính vì “cái chết” mà  Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một sự sống ,một nguồn sống nguyên tuyền và vĩnh cửu, đó là Giêsu- Kitô, Chúa chúng ta, Thầy chúng ta
và là Bạn Hữu của chúng ta.
Người là Thiên Chúa hằng sống, nhưng để tỏ bày tình yêu viên mãn nơi Thiên Chúa là Cha, Người đã tự hạ , vâng lời Thiên Chúa để mang lấy “án phạt”  của nhân loại là “ sự chết”, qua “sự  chết”, Người đã chúng ta, vì nơi Người là  nguồn sống.
Như vậy, qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Con Thiên Chúa, nơi con người có sự sống vĩnh cửu. Vì  Thiên Chúa là nguồn sống đã tỏ bày “sự  chết” mà nhân loại phải chịu( chết đời đời). Để cho thế gian là bóng tối tử thần phải khiếp sợ.
Nhưng trước khi bày tỏ vinh qunag phục sinh, hay nói cách khác ,Người trở về với nguồn sống bất diệt từ Thiên Chúa, là bản tính nguyên tuyền của Người. Người phải chịu khổ hình thập giá, sau ba năm rao giàng Tin Mừng Nước Trời.
Hôm nay, chúng ta một lần nữa được nghe Người xác tín “  mầu nhiệm sự sống của thân phận loài người”. Vâng, xét theo khía cạnh thần học rõ ràng chứ  không theo lối bi quan thiển cận. Khởi đi từ bài đọc I hôm nay, (2 Mcb 7, 1-2 .9-14), chúng ta thấy gương tử đạo anh dũng của bảy anh em là một hành động phi thường bày tỏ lòng tin. Như vậy, Cựu Ước đã minh chứng sự phục sinh của những người lành thánh, họ đã tin vào Thiên Chúa một cách xác quyết, không do dự. Nên chi, khi đến thời, đến buổi chính Đức Kitô, Vị Cứu Tinh của Thiên Chúa đã đến để kiện toàn sự sống nơi những ai tin vào Thiên Chúa. Vì nếu như không có sự phục sinh nơi người lành, thì thế lực gian ác của trần gian dường như là thống trị. Và như thế, thì nơi trần gian chỉ toàn là bóng tối sự chết. Như vậy, điều nầy không thể xảy ra, bời vì Thiên Chúa là Đấng Chủ Tể vạn vật không thể nào Ngài thua tử thần.  Vì tử thần xét cho cùng cũng chỉ là một vị thiên sứ bị luận phạt, chứ đâu phải là đối thủ của Thiên Chúa. Thiên Chúa không có đối thủ, vì Ngài không có kẻ thù. Nhưng thế lực đen tối vẫn thù ghét loài người và luôn mong muốn cho loài người sa ngã. Thiên Chúa là nguồn sống, điều nầy satan cũng phải thần phục, vì chính satan cũng hằng sống, nhưng nó hằng sống trong tình trạng lỗi nghĩa cùng Thiên Chúa, mất ân sũng đời đời. Những người bất phục tùng Thiên Chúa luôn tìm mọi thứ, mọi cách để duy trì sự sống nơi thân xác, nhưng vô ích, phải bất lực, buông xuôi, vì thế gian là thế gian. Nhưng Thiên Chúa lại không bỏ mặc thế gian, nên Thiên Chúa muốn cứu chuộc thế gian. Như vậy, sự sống thế gian nếu chưa bước qua ơn cứu chuộc, chỉ là một cuộc sống tạm bợ. Từ đó, mọi sự thuộc về trần thế đều trở nên vô nghĩa, vì vậy dù có lấy vợ , gã chồng sinh con đẻ cháu, cũng chỉ là việc của trần gian. Nhưng, ai bước qua ơn cứu chuộc của Thiên Chúa trong Đức Giêsu- Kitô thì người đó được sống muôn đời, nghĩa là được phục sinh trong thân xác.
Trở lại phần Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy mấy điểm chính :
  • Thiên Chúa không cho phép sự chết lấn át thế gian, vì Thiên Chúa là Đấng hằng sống.
  • Sự sống nơi Thiên Chúa là hằng hữu, nhân loại là sự sống tiếp nối từ Thiên Chúa.
  • Mầu nhiệm nhập thế và nhập thế của Đức Kitô là biểu chứng cho sự sống lại của thân xác loài người.
  • Việc lấy vợ , gã chồng là theo lẽ tự nhiên, chứ không thuộc siêu nhiên. Vì Thiên Chúa sẽ làm cho những hòn đá trở nên con cháu của lòng tin ( Apraham).
  • Việc sinh tồn nơi thân xác và bản năng tính dục chỉ là dành cho sự sống hữu hạn. Còn sự sống vô hạn là sự sống được cứu chuộc thì không cần đời sống tự nhiên nữa.
  • Thiên Chúa ban tặng cho con người sự sống bất diệt là để cho con người được thông phần bản tính của Thiên Chúa.
Vì thế  cho nên, sự sống nơi trần gian là sự sống của sự chết, nếu chúng ta không tin vào Đức Kitô. Vì Thiên Chúa đã muốn cứu thế gian cả xác và hồn của nhân thế, nên chi, chính Con Thiên Chúa đã mang bản tính nhân loại để chấp nhận cái chết nơi thân xác của Người như nhân loại. Sau đó, Người lại trở về với bản tính Thiên Chúa để đem đến cho nhân loại một sự sống vĩnh cửu./.
Lạy Thiên Chúa là  Đấng hằng sống, nơi Chúa không có sự chết, vì sự chết là án phạt dành cho kẻ tách mình ra khỏi Thiên Chúa. Nhưng với ai trung tín thì được đón nhận ơn cứu chuộc qua Đức Kitô, Đấng cứu chuộc thế gian. Vì Thiên Chúa không bỏ mặc thế gian dưới quyền sự chết, nhưng cứu thế gian bằng một thực tại vĩnh hằng trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô , Chúa chúng con. Amen
10/11/2013
P.Trần Đình Phan Tiến