Nội Quy

 1. Không dùng lời lẻ chửi thề tục tỉu.
 2. Tự chịu trách nhiệm về bài viết & góp ý của mình. 
 3. Không gởi bài, góp ý hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.
 4. Tất cả bài gởi đều phải viết bằng tiếng Việt đầy đủ các dấu nếu không sẽ bị xóa bỏ. 
 5. Cấm đăng bài & góp ý có tính quảng cáo thương mại.
 6. Cấm đăng link dẫn đến các malwares, video hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.
 7. Cấm SPAMMING, cố tình phá hoại trang web bằng cách đăng nhiều bài & góp ý không có nội dung.
 8. Cấm đăng bài & góp ý đả kích cá nhân khi không có bằng chứng và tài liệu chứng minh rõ ràng.
 9. Để tránh sự ngộ nhận, các nick có liên quan đến "Lý Tưởng" chỉ dành riêng cho ban điều hành viên.
 10. Lý Tưởng Người Việt là một trang báo điện tử chống cộng
  a. Không đăng bài hay góp ý có tính cách hoà hợp hoà giải với cộng sản.
  b. Không tuyên truyền cho công sản hay bóp méo sự thật để biện hộ hay binh vực cho cộng sản và việt gian.
 11. Bài viết và góp ý tại Lý Tưởng Người Việt, thuộc quyền sở hữu của người viết và của Lý Tưởng Người Việt.
Nếu vi phạm các điều lệ trên, Ban Điều Hành sẽ tước quyền thành viên mà không cần báo trước. Và đặc biệt Ban Điều Hành sẽ không trả lời bất cứ email của bất cứ thành viên nào đã vi phạm nội quy. Ban Điều Hành có toàn quyền loại bỏ những bài vi phạm nội quy, hay không phù hợp với chủ trương của Lý Tưởng Người Việt.
Ban Điều Hành có toàn quyền thay đổi và bổ túc nội quy.