Các anh là Quê Hương - Nguyên ThạchTôi viết tên anh
Trên lá ngàn xanh
Trong lời mẹ gọi
Trong tiếng quân hànhAnh là niềm tin
Đi trong quang vinh
Anh là ngọc quí
Quê hương đượm tình


Các anh là

Những trai hùng đất Việt
Vì Quê Hương
Nào tiếc máu xương
Các anh là hình dáng yêu thương
Dựng Tổ Quốc trên con đường tươi rạng.Tôi viết tên anh
Trên trang sử xanh
Đáp lời sông núi
Hy sinh thân mình

Anh là trai Việt
Sả thân nào tiếc
Anh là hoa biếc
Rực rỡ hướng dương

Nhịp hùng ca,bước quân hành vững tiến
Vì Tự Do quyết nguyện chung lòng
Các anh là niềm kiêu hãnh non sông
Là ánh đuốc soi rực hồng vạn nẻo.Anh là chí khí
Trên vạn nẻo đường
Rãi khắp quê hươngCác anh là tình thương
Các anh là quê hương...Nguyên Thạch