SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX TN ( C) ( Lc 12, 49-53)

NÉM LỬA VÀO THẾ GIAN!

Vâng ! Kính thưa quý vị, đoạn Tin Mừng hôm nay, có hai phần: Phần đầu chỉ có hai câu (49-50), nhưng là hai câu thật quan trọng.

Tình yêu của Chúa Giêsu đối với thế gian thật là cao trọng, một tình yêu mà chỉ có Thiên Chúa mới có được. Lòng Chúa Giêsu cũng khắc khoải, cũng nôn nóng, cũng bồn chồn khi chương trình cứu độ thế gian chưa đến giờ đã định. Có nghĩa là Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng khát khao ước ao cứu rỗi các linh hồn. Chúa Giêsu nói : “ ... Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !” (c49b).

Lửa mà Chúa Giêsu nói, là thứ lửa thiêng liêng, lửa vô hình, lửa siêu nhiên, chứ không phải lửa hữu hình. Lửa tượng trưng cho sự thánh hóa, sự ban ân sũng, lửa tình yêu. Một tình yêu bao la, có nghĩa là sứ mạng cứu độ của Ngôi Hai Thiên Chúa là một sứ mạng của tình yêu, vì tình yêu. Vì nếu không có thứ tình yêu ấy,một tình yêu vô vị lợi của một Vì Thiên Chúa. Lửa ấy còn là một thứ lửa của Thánh Thần, một thứ lửa chân thật, nhưng đồng thời thiêu đốt mọi sự dối trá của thế gian, vì thế gian không có thứ lửa ấy. Một thứ lửa mà thế gian phải sợ hãi, một thứ lửa mà dù muốn hay không thế gian phải đầu hàng, thần chết phải buông xuôi. Vì lửa ấy là lửa bất diệt, lửa đời đời, lửa không hề tắt. Qủa vậy dù thế gian tin hay không thì thứ lửa ấy vẫn tồn tại. Ném lửa vào thế gian không phải để hủy diệt thế gian, mà để thánh hóa thế gian. 

Ném lửa vào thế gian không thể hiểu như nghĩa đen, nhưng nếu hiểu như nghĩa đen thì có nghĩa là thiêu hủy những gì là xấu xa, bỉ ổi, độc ác và đủ mọi sự đê hèn của thế gian.

Quả nhiên nếu không có tình yêu của Thiên Chúa, thì thế gian chỉ là một đống sình lầy. Đây là Lời của chân lý, vì vậy, muôn đời là sự thật. Thế gian rất đáng hủy diệt, nhưng Thiên Chúa không hủy diệt theo nghĩa đen, mà thiêu hủy bằng tình yêu của Ngài. Chúng ta nhớ lại sự mặc cả giữa tổ phụ Ápraham và Thiên Chúa về thành Sôdôma. Apraham tưởng rằng ông nhân từ hơn Thiên Chúa sao? Ông cứ mặc cả ba lần, nhưng cuối cùng ông không thể hơn được Thiên Chúa, bởi lòng thương xót của Thiên Chúa thì hơn ông thật xa. Lòng xót thương của Tổ phụ Ápraham là lòng xót thương giữa con người với nhau, còn lòng xót thương của Thiên Chúa là lòng xót thương của một người Cha nhân hậu, lòng xót thương của Đấng Tạo Thành đối với thụ tạo. Nêu Thiên Chúa không có lòng thương xót, thì không có nhân loại, hay nói cách khác, nhân loại không tồn tại được, bởi lẽ Ngài là Đấng toàn năng. Bản thân tôi, và bạn cũng là những loại bất xứng đến muôn lần. Phương chi là những người chưa nhận biết Thiên Chúa, hay chối bỏ Ngài. 

Qủa thật, nhà Phật có câu : “ Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển cả”. Thật không sai! Hằng ngày chúng ta thấy biết bao cảnh đời gian nan, cơ cực, đói khát về thân xác, chưa kể đến tâm linh, từ thân xác đến tâm linh không xa. Vì :“có thực mới vực được đạo”,” một thân xác mạnh khỏe, trong một tinh thần lành mạnh” là như vậy

Quả nhiên, nếu thế gian không có tội lỗi , thì không phải là thế gian, nhưng nếu thế gian mà không có Chúa Giêsu đến , thì thế gian tồn tại sao được. Như vậy, lửa mà Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là muối để ướp thế gian. Có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa cảm hóa thế gian, thanh tẩy thế gian. Và khi giờ ấy chưa thực hiện được, thì Chúa Giêsu hằng khắc khoải đợi trông. Mặc nhiên, mọi thứ sẽ nằm trong tay sự chết, nhưng Thiên Chúa chiến thắng tử thần, như vậy lửa để phân định thế gian, vì mọi vương quyền và thể chế trần gian sẽ ra tro mạt, còn tình yêu của Thiên Chúa là vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi Chúa đã đến trong thế gian như một ngọn lửa để thiêu đốt thế gian. Dù cho quỷ ma đột lốt nhiều thứ, nhưng tình yêu của Chúa vượt trên tất cả, từ đó Chúa đã thắng thế gian. Xin cho chúng con được kêu mời nên cộng tác vào công cuộc của Chúa để cứu chuộc thế gian ./. Amen

18/08/2013

P.Trần Đình Phan Tiến