Tìm thân nhân Đại tá Hồ Văn Sáng và quân nhân thuộc Tiểu đoàn Bạch Hổ 401 Địa Phương Quân, Kiến Hoà.Tìm thân nhân Đại tá Hồ Văn Sáng, Đại uý Bá, Trung uý Tín (Trợ Y), Thiếu uý Chiến (Trợ Pháo), Trung uý Nam (ĐĐ4), Thiếu uý Tâm (ĐĐ2), Thiếu uý Hải (ĐĐ3) và các anh em sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Tiều đoàn Bạch Hổ 401 Địa Phương Quân, Kiến Hoà.

Xin liên lạc: Nguyễn Hữu Nghĩa và Thân Văn Thọ (ĐĐ1):
nxb.langvan@yahoo.ca