SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH ( C) ( Ga 13, 31-33a ;34-35)

NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM ( c 35b ).
 

       Vâng ! kính thưa quý vị, chủ đề Đoan Tin Mừng theo Thánh Ga hôm nay, không xa lạ với chúng ta, rất quen thuộc là khác,nhưng không phải dễ thực thi. Vì Lời Chúa (câu 35 b, Ga 13), gồm có 2 vế, : “ anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. ( c 35 b). Tình yêu của Thầy Chí Thánh Giêsu là tình yêu của Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu thương con người thì dễ hơn con người yêu thương nhau. Nhưng đây là di huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người và cũng dành cho chính chúng ta nữa, vì không thể không có sự tồn tại nào mà không có tình yêu. Tình yêu mới dẫn đến sự sống, mà Thiên Chúa chính là sự sống, sự sống viên mãn. Muốn vậy, Thiên Chúa cho con người biết giữa họ phải có tình yêu. Một tình yêu cụ thể, một tình yêu có thực, một tình yêu sống động, đó là tình yêu của Đức Kitô, chứ không phải của ai khác. Chúa Giêsu đã để lại một Di Huấn hết sức rõ ràng: “ anh em hãy yêu thương nhau”, giá trị và chân lý yêu thương không thể phủ nhận, vì nếu sự sống không có tình yêu thì sự sống không tồn tại, sự sống không tồn tại, thì không còn là sự sống. Nhưng tiêu chuẩn để yêu thương như thế nào? Thước đo tình yêu của Đức Kitô là: “ Yêu như Thầy đã yêu thương anh em”.Đó là tiêu chuẩn về tình yêu mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta.

Vâng ! Kính thưa quý vị, tình yêu là một khái niệm trừu tượng không cân đóng, đo,đếm được , nhưng tình yêu được thể hiện bằng nghĩa cử, một nghĩa cử tốt đẹp dành cho tha nhân, đó là tình yêu. Không nghĩa cử nào lớn hơn nghĩa cử, hành động của Đức Kitô dành cho chúng ta, tất cả mọi Kitô hữu. Chúa Giêsu là Vị Thầy Chí Thánh, không nói suông bằng Lời. Vì vậy, khi Người truyền lại chân lý tình yêu cho các môn đệ, là cũng chính lúc Người thưc hiện nghĩa cử tình yêu. “ Anh em hãy yêu thương nhau”, có lẽ trong bối cảnh Israel thời Chúa Giêsu, tình yêu thương cộng đồng còn thiển cận, vì họ không có được tình yêu bác ái, họ chỉ biết công bằng theo luật vì luật, chứ không phải luật vì con người. Qủa nhiên, khi Đức Kitô giảng dạy những “điều ấy” thì họ nghe chán tai, vì lòng họ ra chai đá. Cụ thể các môn đệ của Người lúc bấy giờ cũng không khỏi ngơ ngác. Vì các ông là những người xa lạ, mà Chúa Giêsu đã quy hợp lại, chỉ có anh em ông Sinmon và Anrê, Gioan và Giacôbê là anh em ruột. Vì vậy, nếu Chúa Giêsu không xây dựng bằng tình yêu thương cụ thể, thì không thể nào quy tụ các ông thành một cộng đoàn đầu tiên được.

Tình yêu là cốt lõi để hình thành , để tồn tại, để duy trì và phát triển. Căn cứ vào điểm nầy , bác ái Kitô giáo được hình thành. Chúa Giêsu kêu gọi và giáo huấn các môn đệ không bằng Lời nói, mà bằng tiêu chuẩn cụ thể của chính Người: “ như Thầy đã yêu thương anh em”. 

Thật vậy, tình yêu của Đức Kitô là một tình yêu vô vì lợi, một tình yêu nhưng không từ Thiên Chúa, Người đã trao ban tận cùng, đến độ không còn gì để cho,. Thử hỏi hơn hai ngàn qua không có tình yêu Kitô giáo trên thế giới nầy, liệu sự tồn tại của nhân loại như thế nào? Có chăng chỉ là cảnh sống nô lệ mà thôi.Người ta cứ được sinh ra và cứ bị chà đạp vì không có tình yêu đich thực trên trái đất nầy. Tình yêu đích thực đòi hỏi sự hy sinh, hy sinh như Thầy Giêsu là một tình yêu được treo gương cho nhân loại. Yêu thương như Thầy Giêsuy êu thương là một động lực cần cho cuộc sống của nhân loại nói chung và cuộc sống cho người tín hữu nói riêng.

Trải qua bao năm tháng, biết bao môn đệ của Đức Giêsu đã thực thi tình yêu như Thầy Chí Thánh là các thánh công giáo, những con người đã yêu như Chúa yêu thương họ, làm cho thế giới vốn lạnh nhạt nầy đã phải thốt lên bởi sự khâm phục của họ, vì những con người đã yêu như Đức Kitô yêu thương, đó là chân phước Terêsa Calcutta, chân phúc giáo hoàng Gioan Phaolô và còn những con người được xưng danh cũng như chưa đưcợ xưng danh, v..v…, rồi nữa còn biết bao con người đang ngày đêm âm thầm thực thi Lời Di Huấn của Thầy Giêsu. Mong sao cho họ luôn sống và thực thi Lời Di Huấn của Người một cách rạng ngời.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã đến thế gian để yêu thương và yêu thương đến cùng, đã để lại Di Huấn cho chúng con là sự yêu thương như Chúa đã yêu thương. Xin thương ban cho những ai đang bước theo Chúa được biết yêu thương như Người đã yêu thương, để cho thế gian nhận ra Người là Chúa của tình yêu thương ./. Amen

28/04/2013

P.Trần Đình Phan Tiến ( bước theo )