SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT LỄ HIỂN LINH (C) (Mt 2, 1-12)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT LỄ HIỂN LINH (C) (Mt 2, 1-12)

                         (Is 60,1-6) (Ep 3,2-3a. 5-6)

 

                        ĐẶC ÂN CHO DÂN NGOẠI

Lễ Hiển Linh, trước đây được gọi là lễ Ba Vua, nhưng ngày nay được gọi là Hiển Linh. Từ Hiển Linh đầy đủ ý nghĩa hơn, vì Hiển Linh có nghĩa là sự Vô Hình trở nên Hữu Hình, nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra, hay là Thiên Chúa tự mặc khải chính mình, mà lại tỏ ra cho dân ngoại, dân ngoại đó tượng trưng là Ba Đạo Sĩ, gọi là Ba Vua. Ba Vua không có nghĩa là ba ông vua của ba nước, mà là những nhà chiêm tinh , đaị diện cho dân ngoại, là những người đầu tiên được Thiên Chúa tỏ mình, mà không phải là dân Dothai.

Ý nghĩa đoạn Tin Mừng hôm nay, nói lên ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đã mở rộng ra cho mọi dân tộc chứ không thu hẹp cho một dân tộc Israel.

Bài đọc I , cho thấy thành Thánh Giêruselem như đang chìm trong bóng tối, và Thiên Chúa đã làm cho nó tỏa sáng. Và vì đó mà các dân tộc đã theo ánh sáng mà tiến lên.

Như vậy, rõ ràng ơn cứu chuộc không dành riêng cho bất cứ dân tộc nào, cho thấy ơn cứu độ mà Hài Nhi Giêsu giáng xuống trên khắp thiên hạ.

Lễ Hiển Linh vẫn đầy tràn hương vị nồng ấm và sắc thái trìu mến của lễ Giáng Sinh, mặc cho gió rét đêm đông, mặc cho sự lạnh lùng của người Dothai.

Vâng ! Ngôi sao lấp lánh ở phương đông , quen gọi là sao lạ lấp lánh trên bầu trời soi sáng cho các nhà chiêm tinh, vì họ đã dùng thiên văn học làm cơ sở.

Chúng ta thấy điểm Thần học kỳ diệu ở điểm nầy,là con người đã dùng khoa học để nghiên cứu địa lý, thiên văn để tim ra sự kỳ diệu của ơn cứu độ.Như vậy,qua những hành tinh của vũ trụ, con người nhận biết và tim đến với Đấng toàn năng..

Ba Đạo sĩ không phải là dân Israel, nên các ông không có kinh thánh, các ông không dựa vào kinh thánh, mà dựa vào thiên văn, các ông tin vào điềm lạ, một điềm lạ tràn đầy ân sũng, mà một dân tộc được gọi là dân riêng lại khước từ.

Ơn Cứu độ không mang ý nghĩa chính trị, nhưng màu sắc chính trị đã dòm ngó đến. Miền Giu-đêcó thị trấn Bethlehem, là miền đất nhỏ bé nhất của Israel, do tiểu vương Herode trị vì, có Thành Thánh Gierusalem, vì vậy các đạo sĩ từ phương đông phải đến nhà cầm quyền mà hỏi thăm, vì các ông nghĩ nhà cầm quyền phải biết tin nầy trước tiên. Nhưng khi nghe hỏi, Herode thật sự hoảng hốt nhưng đã cố làm trấn an, và đây cũng là sự huyền nhiệm của Đấng Tạo thành .

Rõ ràng điều gì Thiên Chúa chưa muốn thì không ai có thể làm gì được.

Khi biết được thời gian va địa điểm nơi Hài Nhi Giêsu giáng sinh, nhưng Hero-đê không thể làm gì được. Chúng ta thấy sự khác biệt giữa các đạo sĩ dân ngoại và Hero-đê, một bên tìm đến để tôn thờ một vị Cứu Thế, một bên tìm mưu hãm hại Đấng Cứu Thế, nhưng dã tâm của Hero- đê không trở nên hiện thực, vì không ai hãm hại được Thiên Chúa.

Như vậy, bài đọc II ( Ep3, 5-6), thánh Phaolô đã xác quyết : “ … trong Đức Giêsu Kitô và nhờ Tin Mừng các dân ngoại được thừa kế gia nghiệp cùng với người Do-thái.” .Và như vậy, dân ngoại được một đặc ân nhưng không từ Thiên Chúa, vì họ biết tím đến để tôn thờ,còn chính dân tốc Dothái lại tìm mưu hãm hại, như vậy, giữa quyền lưc thiêng liêng và trần thế, chúng ta thấy luôn có sự ngăn trở và hố sâu. Bởi vì, giữa thực tại trần thế và Nước Trời không có điểm chung. Con người muốn đón nhận Thiên Chúa thì phải quyết tâm từ bỏ chính mình, còn không họ sẽ không bao giờ gặp được Thiên Chúa, đặc biệt là các thế lực chính trị..

Còn những người được Thiên Chúa tỏ mình ra, thì họ tìm gặp được Thiên Chúa, và đến nơi họ thấy Hài Nhi và Thân Mẫu là Bà Maria, và họ lấy vàng, nhũ hương và mộc dược để dâng kính.

Vàng tượng trưng cho vương quyền của Đấng Cứu Thế, nhũ hương tượng trưng cho sự thờ phượng Đấng Cứu Thế và mộc dược tượng trưng để ướp xác Đấng Cứu Thế. Như vậy, ba lễ vật ma họ dânng tặng Hài Nhi Giêsu là ngai vàng và ơn cứu độ, mặc nhiên Đức Kitô vừa là đấng tế lễ vừa là lễ vật, vừa là bàn thờ, vừa là Con chiên vừa là tư tế.

Như vậy, Thiên Chức của Đấng Cứu Thế vừa Chủ tế vừa là hy lễ trong việc thờ phượng Thiên Chúa.

Đức Maria được nhắc đến như là một bảo chứng của sự cộng tác: “ Thân Mẫu là Bà Maria”. Đức Mẹ Luôn Có mặt trong cuộc đời Đấng Cứu Thế.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể để cứu độ nhân loại, Chúa đã giáng sinh cho loai người, nhưng người Dothai đã khước từ Chúa, vì vậy, Chúa đã tỏ mình ra cho dân ngoại.Vì dân ngoại biết kính tin và sùng mộ, xin ban cho chúng con là dân ngoại đã lãnh nhận hồng phúc là được Chúa tỏ mình ra. Biết trung tín và tôn thờ Chúa cho phải đạo./.Amen

06/01/2013

P.Trần Đình Phan Tiến